Browse Items (3376 total)

book-of-abstract-utek-14-12.pdf
Bu çalışmada, 16. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden Zȃti’nin “hazer et” redifli gazelinin yapısalcılık yöntem ile incelenmesi oluşturacaktır.Çalışmada öncelikle yapısalcılık hakkında bilgi verilecek, sonrasında ise gazel klasik yöntemle…
Author: DURMAZ, Murat ÖZUYGUN, Ali Rıza

10-jotanovic-radic.docx
U FBiH je 2013. godine usvojen Zakon o zaštiti žiranata koji je stupio na snagu 18.12.2013. godine. Radi se o lex specialis zakonu kojim se reguliše pravna zaštita žiranata kao posebne katergorije lica kod ugovora o kreditu. Međutim, ovaj zakon…
Author: RADIĆ, Darko JOTANOVIĆ, Radenko

3r-sanja-bazina-zbornik-.docx
Lisabonski ugovor, točnije, Ugovor iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, stupio je na snagu 1. prosinca 2009. godine. Ovaj reformski ugovor donio je brojne novine u različitim…
Author: BAZINA, Sanja

16-zbornik-10.docx
Energetske krize, finansijski lomovi na pojedinim tržištima, značajan pad kreditne aktivnosti i ubrzanje tehnoloških promena su samo neki faktori koji mogu doprineti privrednim subjektima da ne budu više u mogućnosti da servisiraju svoje dugove. …
Author: ČOKIĆ, Mirela KOSTOVSKI, Dejan

08-milica-panic.docx
Predmet ovog rada biće analiza odredbi: Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine, Zakona o bankama Republike Srpske, Zakona o mikrokreditnim organizacijama Republike Srpske, Zakona o štedno – kreditnim organizacijama Republike Srpske i Zakona o…
Author: PANIĆ, Milica

013-borjana-mikovic-zrm.docx
U radu, shodno odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom FBiH, analizirana su odgovarajuća zakonska rješenja o zaštiti porodice s djecom s posebnim osvrtom na mogućnost praktične primjene…
Author: MIKOVIĆ, Borjana

6r-predrag-raosavljevic-zbornik-.docx
Niz problema koji proizilaze iz tranzicije zemalja jugoistočne Evrope vezan je za neriješena etnička i manjinska pitanja. Nakon raspada Jugoslavije, međunarodna zajednica koristila je međunarodno pravo da bi osigurala zaštitu manjina koje su se…
Author: RAOSAVLJEVIĆ, Predrag

14-benjamina-londrc-đ.-alija.docx
U savremenom dobu postoji veliki broj konvencija i deklaracija koje proklamuju širok korpus ljudskih sloboda i prava koje su većinom nastale i dobile univerzalni značaj tek nakon Drugog svjetskog rata. Korpus proklamovanih i garantiranih ljudskih…
Author: SELMANOVIĆ, Alija Djelza LONDRC, Benjamina

005-darko-radic-zrm.docx
Autor u ovom radu raspravlja o zaštiti imovinskih prava i interesa djeteta, preispitujući pozitivnopravni okvir kojim se uređuju imovinskopravni odnosi između roditelja i djece, odnosno kojim se utvrđuju mehanizmi zaštite prava djeteta imovinske…
Author: RADIĆ, Darko

7-drustveni-ogledi-mutapcic.docx
Sažetak: Entitetski zakoni o obligacionim odnosima, kao osnovni pravni propisi koji regulišu institut zastare, predviđaju različita rješenja po pitanju općeg zastarnog roka, što je neodrživo sa stanovišta ustavno pravnih rješenja koja proizilaze iz…
Author: Mutapčić, Hamid
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2