ZAŠTITA IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA DJETETA

Dublin Core

Title

ZAŠTITA IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA DJETETA

Author

RADIĆ, Darko

Abstract

Autor u ovom radu raspravlja o zaštiti imovinskih prava i interesa djeteta, preispitujući pozitivnopravni okvir kojim se uređuju imovinskopravni odnosi između roditelja i djece, odnosno kojim se utvrđuju mehanizmi zaštite prava djeteta imovinske prirode, nastojeći da utvrdi da li postojeća zakonska rješenja osiguravaju efikasnu zaštitu prava maloljetnika. Pored razmatranja cilja i sadržaja mjera kojima se ograničavaju prava roditelja na imovini djeteta, autor ukazuje na značaj i ulogu izdržavanja djeteta, ali isto tako identifikuje probleme u ostvarivanju ovog prava. Konačno, zaštita imovinskih prava djeteta u značajnoj mjeri zavisi od određenih institucija koje sa stanovišta svojih ovlašćenja i odgovarajućih kompetencija mogu značajno doprinijeti pravnoj zaštiti djeteta, pa je ovim istraživanjem obuhvaćena i analiza njihovog položaja, mogućnosti i nedostataka u njihovom funkcionisanju. Ključne riječi: imovinska prava djeteta, prava roditelja na imovini djeteta, pravo djeteta na izdržavanje, institucionalni kapaciteti za zaštitu prava djeteta.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Law faculty of University Džemal Bijedić Mostar

Date

2015

Extent

2990

Document Viewer

Click below to view a document.