Zaštita temeljnih prava u europskoj uniji nakon stupanja na snagu lisabonskog ugovora

Dublin Core

Title

Zaštita temeljnih prava u europskoj uniji nakon stupanja na snagu lisabonskog ugovora

Author

BAZINA, Sanja

Abstract

Lisabonski ugovor, točnije, Ugovor iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, stupio je na snagu 1. prosinca 2009. godine. Ovaj reformski ugovor donio je brojne novine u različitim područjima prava Europske unije pa tako i u odnosu na zaštitu temeljnih prava. S jedne strane je Europska povelja o temeljnim pravima postala pravno obvezujući instrument, a time i dio primarnog prava EU. S druge strane Lisabonskim ugovorom su osigurani pravni uvjeti za pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U ovom radu bit će dakle predstavljene promjene pravnoga temelja za zaštitu temeljnih prava u Europskoj uniji, uzrokovane Lisabonskim ugovorom. Pored toga prošireni pravni temelj ima za posljedicu i promjene u odnosu na mogućnosti pravne zaštite ovih prava. U ovom smislu biti će istražen odnos i moguća problematika u razgraničenju nadležnosti između Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava te ustavnih sudova zemalja članica.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3122

Document Viewer

Click below to view a document.