ZȂTI’NIN “HAZER ET” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dublin Core

Title

ZȂTI’NIN “HAZER ET” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author

DURMAZ, Murat
ÖZUYGUN, Ali Rıza

Abstract

Bu çalışmada, 16. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden Zȃti’nin “hazer et” redifli gazelinin yapısalcılık yöntem ile incelenmesi oluşturacaktır.Çalışmada öncelikle yapısalcılık hakkında bilgi verilecek, sonrasında ise gazel klasik yöntemle çözümlenecektir.Gazelin biçim ve özünde gizli kalan başka yönleri de ortaya konularak şairin dünyası, günümüzde gazellerinin yeri ve popülaritesi sunulacak, bu hedef doğrultusunda Zati’nin gazeli şekil, anlam ve yapısal açıdan ortaya konulacaktır.

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 2303-582X

Publisher

International Burch University

Date

2014-05-23

Extent

2634

Document Viewer