ZAŠTITA PRAVA POVJERILACA KOD REORGANIZACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA U VANSTEČAJNOM POSTUPKU PREMA MAKEDONSKOM PRAVU (ISKUSTVA I TENDENCIJE ZA BIH ZAKONODAVSTVO)

Dublin Core

Title

ZAŠTITA PRAVA POVJERILACA KOD REORGANIZACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA U VANSTEČAJNOM POSTUPKU PREMA MAKEDONSKOM PRAVU (ISKUSTVA I TENDENCIJE ZA BIH ZAKONODAVSTVO)

Author

ČOKIĆ, Mirela
KOSTOVSKI, Dejan

Abstract

Energetske krize, finansijski lomovi na pojedinim tržištima, značajan pad kreditne aktivnosti i ubrzanje tehnoloških promena su samo neki faktori koji mogu doprineti privrednim subjektima da ne budu više u mogućnosti da servisiraju svoje dugove. Takvo stanje u privredi direktno je utjecalo da stečajno zakonodavstvo bitno izmeni i postane značajni regulator privrednih kretanja na način što nameće odgovorno ponašanje privrednih subjekata prema svojim obavezama. Ujedno stečajna regulativa uspostavlja sigurnost i izjednačava uslove poslovanja ali istovremeno pruža šansu za oporavak. Tu treba posebno da se spomene mogućnost reorganizacije privrednog subjekta izvan stečajnog postupka kao i stečajnu reorganizaciju za nastavka rada tog subjekta. Autori u svom radu obrađuju temu reorganizacije privrednog subjekta koja se sprovodi izvan stečajnog postupka. Cilj rada je preko uporednopravne analize stečajne regulative država u regionu, da se odgovori na pitanje koje su prednosti reorganizacije koja se sprovodi izvan stečajnog postupka i kako ona utiče na zaštitu prava poverilaca i da li ovakav postupak može biti deo stečajne regulative. Ključne riječi: reorganizacija izvan stečajnog postupka, stečajna reorganizacija, poverioci, stečajni dužnik, predstečajno poravnanje, dobrovoljno poravnanje.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3061

Document Viewer

Click below to view a document.