Browse Items (194 total)

  • Tags: K Law (General)

72r-stevan-dakic-predrag-obrenovic-zbornik-.docx
У раду се говори о последицама донијетих одлука, механизама одлучивања и функционисања органа Европске Уније, а посебно о могућим штетним последицама на Босну и Херцеговину по чланству у ову регионалну организацију. Ово је један од покушаја, надам се…
Author: Дакић, Стеван Обреновић, Предраг

21r-helga-spadina-zbornik-.docx
U kontekstu kontinuiranog povećanja radnih migracija i paralelnog razvoja međunarodnog i regionalnog migracijskog prava, posebna se pažnja posvećuje pravnoj zaštiti radnika migranata koji su zbog prirode svog posla i/ili boravišnog statusa u državi…
Author: ŠPADINA, Helga

59r-amila-sljivo-grbo-zbornik-.docx
Najaktualnija tema danas u Bosni i Hercegovini jeste demokratizacija kao sastavnica širokog spektra tranzicije društva i njegovog priključivanja Evropskoj uniji. Februarski događaji 2014. godine upozorili su i ukazali na zastoj u procesu tranzicije,…
Author: ŠLJIVA GRBO, Amila

44r-manja-djuric-zbornik-.docx
Proces strukturnih društvenih promjena u Bosni i Hercegovini ubrzan je vanjskim faktorima čiju pokretačku snagu predstavlja ekonomija, tehnika i tehnologija, politika i kultura. Odbrambena i bezbjedonosna sfera je utopljena i integrisana kroz…
Author: ĐURIĆ, Manja

16r-zlatko-djukic-zbornik-.pdf
Pravo u ulozi zaštite robova opisano je u radu kroz povijesno pravne odnose robova i njihovih gospodara. Poznata su tri načina postanka ropstva: rođenjem, zbog duga i ratom (zarobljenici). Rad nastoji prikazati položaj robova od 2000. godine stare…
Author: ĐUKIĆ, Zlatko

18r-zenaid-djelmo-zbornik-.pdf
Da bi država mogla biti predstavljena u međunarodnoj zajednici ona mora biti međunarodno priznata. U većini država operacionalizaciju vanjskih poslova vodi resor za vanjske poslove, tj. ministarstvo vanjskih poslova. Uloga tog ministarstva je da daje…
Author: ĐELMO, Zenaid

46r-enita-custovic-amer-osmic-zbornik-.docx
U ovom radu bit će prikazani rezultati istraživanja stavova građana o povjerenju prema pravosudnim i sigurnosno-zaštitnim institucijama na području Kantona Sarajevo, te koji aspekti bitno utječu na ovakve stavove građana prema pomenutim…
Author: ČUSTOVIĆ, Enita OSMIĆ, Amer

24r-amela-colic-zbornik-.pdf
Evropska unija postavila je ambiciozne i zahtjevne ciljeve: unaprijediti uslove života ljudi, ponuditi održiv i uključiv rast, veću zaposlenost i osiguranje javnih finansija, pružanje podrške i provođenje istog na nacionalnim nivoima država članica.…
Author: ČOLIĆ, Amela

54r-nerma-colakovic-prguda-zbornik-.docx
Globalizacija i regionalizacija su svjetski procesi na kraju XX i početkom XXI stoljeća. Globalizacija predstavlja fenomen savremenog doba i kao takva obilježava savremenu epohu civilizacije. U njenoj osnovi je stvaranje jedinstvenog ekonomskog i…
Author: ČOLAKOVIĆ - PRGUDA, Nerma

23r-maja-colakovic-marko-bevanda-zbornik-.pdf
Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su 9. 3. 2011. godine Direktivu 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, koju su države članice Europske unije bile dužne transponirati u vlastite pravne sustave…
Author: ČOLAKOVIĆ, Maja BEVANDA, Marko
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2