Browse Items (14 total)

  • Tags: PI Oriental languages and literatures

nesibe-yolbir.pdf
Özet Türk edebiyatında Balkan coğrafyası, edebî ve kültürel manada karşılıklı etkileşimlerin olduğu bir saha olmuştur. Osmanlı Devleti ve Balkan halkları arasındaki etkileşimin dil-edebiyat başlıklarıyla sınırlı kalmadığı, 11 ve 12. yüzyıllarda…
Author: Yolbir, Nesibe Ordu, Fatih

lamija-kulovic.pdf
Öğrenmenin gerçekleştirilmesinde yardımcı olan unsurlardan bir tanesi de doğru seçilmiş stratejidir. Her öğrenci öğrenme yetisine sahiptir, lakin öğrenme yolunu iyi seçerse öğrenme daha kolay ve daha çabuk meydana gelmektedir. Öğrenci bu süreç…
Author: Kulovic, Lamija Cigillioglu, Salih

seyran-akay.pdf
Özet Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır ve bu alanda kullanılan kaynaklar günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. İletişimin hızla yayılmasıyla birlikte ilişkilerin hız kazandığı şu dönemde ana dilin haricinde…
Author: Osmanbegovic-Baksic, Samira Akay, Seyran

kadir-ozalp.pdf
ÖZET Bu çalışmanın amacını, Bosna Hersek’te yabancı dil olarak öğretilen Türkçenin yazma etkinliği bakımından incelenmesi ve bu etkinliklere öğrencilerin bakışı oluşturmaktadır. Birey dili kullandığı ölçüde öğrenir. Dil öğretiminde dili kullanma…
Author: Ozalp, Kadir
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2