YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE ÖNEMİ

Dublin Core

Title

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE ÖNEMİ

Author

Kulovic, Lamija
Cigillioglu, Salih

Abstract

Öğrenmenin gerçekleştirilmesinde yardımcı olan unsurlardan bir tanesi de doğru seçilmiş stratejidir. Her öğrenci öğrenme yetisine sahiptir, lakin öğrenme yolunu iyi seçerse öğrenme daha kolay ve daha çabuk meydana gelmektedir. Öğrenci bu süreç boyunca ister farkında olsun veya olmasın kendince kolay ve uygun bir yolu seçmektedir. Bu çalışmanın amacı O’Malley ve Chamot, Oxford, Cohen’in ortaya koydukları araştırmalar göz önünde bulundurularak öğrenme stratejilerini tespit etmektir. Öğrenme stratejileri tek tek incelendikten sonra davranış değişkliklere kattıkları önem tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğrenimi, Öğrenme Stratejileri ABSTRACT One of the important elements which help in the realization of the learning is correctly chosen strategy. Each student has the ability to learn, yet learning occurs more easily and quickly if they choose the best way to learn. Students during this process consciously or unconsciously choose their own way to learn. This study aims to determine O'Malley and Chamot, Oxford and Cohen learning strategies using their researches. After learning strategies were examined individually, we discussed the importance of them in learning process.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2016

Extent

3596

Document Viewer