YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ)

Dublin Core

Title

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ)

Author

Ozalp, Kadir

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacını, Bosna Hersek’te yabancı dil olarak öğretilen Türkçenin yazma etkinliği bakımından incelenmesi ve bu etkinliklere öğrencilerin bakışı oluşturmaktadır. Birey dili kullandığı ölçüde öğrenir. Dil öğretiminde dili kullanma yazılı ve sözlü olarak gerçekleşmektedir. Dil öğreniminin içe dönük okuma ve dinleme ile dışa dönük konuşma ve yazma etkinlikleri temel becerilerdir. Bu beceriler içerisinde yazma becerisi önemli bir yer tutmaktadır. Yazma becerisinin dil öğreniminde motivasyona; duyuşsal, bilişsel ve psikomotor düzeylere etkisi bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada Bosna Hersek’te bulunan ortaöğretim seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma becerisi hakkındaki görüş, düşünce ve tutumları tespit edilmiştir. Araştırma için 161 öğrenciye likert ölçekli ve açık uçlu sorular sorularak anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS(21.0) programına girilerek değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma verileri Bosna Hersekli öğrencilerin yazma becerisine yönelik etkinlikleri özellikle bilişsel ve duyuşsal bakımdan önemli bulduklarını ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazma etkinlikleri, bilişsel ve duyuşsal düzey. Abstract The main purpose of this study, try to examine to writing effectiveness of Turkish language which is teaching in Bosnia and Herzegovina (B&H) and to get some perspective of students about these events. Individuals can learn languages when they use the measure of it. There are few kinds of factors about the teaching of languages. These factors are, writing and speaking. However, the writing factor is one the most important. In this teaching of languages there is internal factors which are reading and listening and there are external factors which are speaking and writing. This factor can effect and develop the students in a motivational, affective, cognitive and psychomotor. In this study try to analysis the writing skills, idea and perspective of the students who learn Turkish languages in Bosnia and Herzegovina. In this research, Likert Scale survey was used to 161 Bosnian students. In that approach I used SPSS (21.0) software program to get the result of the analysis. According to result of this research, to get information about how is the perspective of the students about the writing skills. Key Words: Teaching Turkish to Foreigners, Writing Skills, Writing Activities, Bosnia and Herzegovina, Learning of Second Language.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2016

Extent

3595

Document Viewer