YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEVRİK CÜMLE KULLANIMININ İŞLEVSELLİĞİ

Dublin Core

Title

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEVRİK CÜMLE KULLANIMININ İŞLEVSELLİĞİ

Author

Osmanbegovic-Baksic, Samira
Akay, Seyran

Abstract

Özet Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır ve bu alanda kullanılan kaynaklar günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. İletişimin hızla yayılmasıyla birlikte ilişkilerin hız kazandığı şu dönemde ana dilin haricinde diğer dillerin öğrenilmesi de zaruri hale gelmektedir. Bu da yabancı dil öğretiminin ehemmiyetini öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan yöntemler belirlendikten sonra dil bilgisi öğretiminde uygulanan devrik cümle kullanımın dil öğretimine olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. Türk dilinin geleneksel yapısına baktığımızda devrik cümle konusuna fazla değinilmediğini görmekteyiz. Yabancılara Türkçe öğretiminde de devrik cümlenin üzerinde fazla durulmamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitabı olarak kullanılan “Yeni Hitit 2 Ders ve Çalışma” kitapları taranarak örnek metinlerde geçen devrik cümleler tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak devrik cümlenin yabancılara Türkçe öğretimindeki işlevselliği ve gerekliliği üzerinde tespitlerde bulunulacaktır. Sonuç olarak incelediğimiz Yeni Hitit 2 Ders ve Çalışma kitaplarında 142 devrik cümle bulunmaktadır. Bu devrik cümleler genellikle cümledeki anlamı öne çıkarmak ve güçlendirmek maksadıyla kullanılmıştır. Daha çok okuma metinlerindeki devrik cümleler diyaloglarda ve konuşmalarda görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Cümle Çeşitleri, Devrik Cümle

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2016

Extent

3602

Document Viewer