Browse Items (503 total)

  • Tags: P Philology. Linguistics

abdulkadir-cekin-turkey.docx
Preparatory classes in theology faculties can be considered as foundation of Arabic teaching. Qualified teaching in these classes can be possible with planning, practicing and evaluating the teaching process by the data of educational sciences. The…
Author: Çekin, Abdulkadir

saraybosna-da-bektasi-tarikatinin-oncesi-sonrasi.doc
Balkanlar baslangıçta Bizans ile Roma, ardından Türk-islâm dünyâsı ile Batı arasında köprü vazîfesini yapmış, târih boyunca birkaç kavmin ve kültürün doğudan batıya doğru göçüsüne sahne olmuştur. Bu sebeple farklı dönemlere âit değişik kavimleri,…
Author: DOGAN, Fatma Sevde

saraybosna-nin-bilinmeyen-yitigi.doc
Hacı Hafız Muliç Efendi, 1915 yılında Saraybosna’da ulema bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir.2011 yılında ise vefat eder.Hayatını ilme ve talebe yetiştirmeye adamıştır.Hacı Hafız Efendi Bosna için çok büyük değer taşıyan bir evliyadır.Yaptığı…
Author: DOGAN, Gulsah

sezai-karakoc-un-yaz-siirinde-millet-anlayisi.doc
Sezai Karakoç, has been one of the leading poets of the modern Turkish poetry since 1950. However, he is not only a poet with his intellectual identity but also the idea of resurrection has an important place in the history of the Turkish thought.…
Author: Dinç, Ayşe SAGIR, Mehmet Emin

tanzimattan-sonra-bosna-da-yapilan-edebi-ceviriler.doc
Bosna-Hersek'in Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 tarihinden fethedilmesinden itibaren 500 yıl boyunca Müslüman Türkler ve Boşnaklar arasında çok sıkı bir dil ve kültür etkileşimi olmuştur. İstanbul'a giderek Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenen…
Author: KANDEMIR, Merve

The status of English as a lingua franca (ELF) has been accepted as an increasingly popular debate in Applied Linguistics and current English language teaching (ELT). A major body of research in the study of ELF has concentrated on the consequences…
Author: Akyel, Ayşe Inceçay, Görsev

Bu çalışmanın amacı, Türk dilinin tarihi süreçte yabancı dil olarak öğretim ve öğrenimi üzerine yapılan faaliyetleri, kaynakları anlaşılır bir şekilde açıklamaktır. Türk dilinin bilinen tarihinden günümüze kadar yabancı dil olarak öğretimi ve…
Author: Arslan, Mustafa

Bu araştırmanın amacı ilk ve ortaöğretim Türkçe derslerinde öğrencilerin konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerinin gelişimine verilen önemi belirlemektir. Bu amaçla ana dili türkçe öğretiminde dört temel becerinin gelişimi anketi hazırlanarak…
Author: Arslan, Mustafa ASFİYA, İrşadiye Şeyda ALİBAL, Ahmet

Sir Vidiadhar Surajprasad ‘V.S. Naipaul’ is one of the most popular postcolonial authors of the contemporary world. V.S Naipaul is an Indo-Trinidadian British Writer that focuses on the idea of British Empire’s Colonialism. He mentions about colonial…
Author: Arslan, Zeynep Karakuzu, Melih

The study’s unit of analysis is the native speakers of Turkish who has learnt English as a second language and either Italian or French as a third language. The aim of this study is to investigate the possible reverse transfer effects from the…
Author: Aysan, Zeynep
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2