TANZİMATTAN SONRA BOSNA'DA YAPILAN EDEBİ ÇEVİRİLER

Dublin Core

Title

TANZİMATTAN SONRA BOSNA'DA YAPILAN EDEBİ ÇEVİRİLER

Author

KANDEMIR, Merve

Abstract

Bosna-Hersek'in Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 tarihinden fethedilmesinden itibaren 500 yıl boyunca Müslüman Türkler ve Boşnaklar arasında çok sıkı bir dil ve kültür etkileşimi olmuştur. İstanbul'a giderek Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenen aydınlar arasından Osmanlı Türkçesi'yle yazan şairler çıkmış ve bu şairler divan meydana getirmişlerdir. Bu dönemde metinler Türkçe aslından okunup anlaşıldığı için çeviri çalışmalarına pek fazla rastlanmaz. Ancak Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmeye başladığı 19.yüzyıldan itibaren çeviri çalışmaları yapılmaya başlanmış ve bu çeviriler günümüzde de devam etmektedir. Tanzimat'tan itibaren başlayan bu çeviri çalışmalarını ilk olarak Çatica, Başagiça, Avde Karabegoviça gibi isimler Namık Kemal, Ziya Paşa,Tevfik Fikret, Muallim Naci gibi isimlerden çeviri yaparak başlatmışlardır. Bu tercüme çalışmalarının edebiyat edebiyat teorisi, edebi tenkit gibi açılardan Bosna edebiyatına katkıları olmuştur. Bu çalışmada Tanzimat'tan sonra Bosna'da yapılan edebi çeviriler tesbit edilip bu çevirilerin Bosna kültür ve edebiyatına katkıları incelenecektir.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2013

Extent

1440