SARAYBOSNA’NIN BİLİNMEYEN YİTİĞİ

Dublin Core

Title

SARAYBOSNA’NIN BİLİNMEYEN YİTİĞİ

Author

DOGAN, Gulsah

Abstract

Hacı Hafız Muliç Efendi, 1915 yılında Saraybosna’da ulema bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir.2011 yılında ise vefat eder.Hayatını ilme ve talebe yetiştirmeye adamıştır.Hacı Hafız Efendi Bosna için çok büyük değer taşıyan bir evliyadır.Yaptığı bini aşkın hutbeleriyle Bosna’nın savaş döneminde ve daha sonraki sıkıntılı dönemlerinde dahi kararlı duruşundan,ideallerinden vazgeçmeyerek bu bölgenin manevi anlamda adeta yapı taşı olmuştur. Bütün evliyalar gibi Hacı Hafız Hazretleri de kerametlerini anlatmaktan çekinmiştir. Bu yüzden de Boşnak Edebiyatı Camiası ve Bosna Halkı tarafından pek tanınamamıştır.Hacı Muliç Efendi’nin Saraybosna’ya ilmi açıdan yaptığı en büyük yatırım Mevlana Hazretleri’nin Mesnevi’sini Farsça’dan-Boşnakça’ya çevirerek Mesnevi’yi Bosna’ya tanıtmıştır.Bizim bu çalışmadaki amacımız Hacı Muliç’in bilinmeyen batini-zahiri yönlerini ortaya koyarak Boşnak ve Türk kültürü arasında maddi-manevi değerler arası köprü kurmak ve ortak bağlarımızı geliştirmektir. Çalışmamızın içeriği 1915-2011 yılları arasında yaşayan bu önemli zatın kerametlerini ve bilinmeyen kişiliğini ortaya çıkarmak şeklindedir.Yapılan alan çalışması Hafız Efendi’nin talabesi olan 5 kişi ile röportajlı görüşme, 2 kitap tercümesi ve 1 seminer katılımıyla gerçekleştirilmektedir.Kaynak kişilerin görüşme esnasında bilgileri tutulmaktadır.Ayrıca görüşmelerin dışında Hacı Hafız Efendi’nin türbesi, onun adına yapılan cami ve Mujaga Vakfı gezilip bu yerlerden ortaya çıkan anlatılar ve görüntüler toplanmaktadır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2013

Extent

1436

Document Viewer

Click below to view a document.