TARİHİ SÜREÇTE TÜRK DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ-ÖĞRENİMİ ÇALIŞMALARI

Dublin Core

Title

TARİHİ SÜREÇTE TÜRK DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ-ÖĞRENİMİ ÇALIŞMALARI

Author

Arslan, Mustafa

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk dilinin tarihi süreçte yabancı dil olarak öğretim ve öğrenimi üzerine yapılan faaliyetleri, kaynakları anlaşılır bir şekilde açıklamaktır. Türk dilinin bilinen tarihinden günümüze kadar yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi üzerine yapılan çalışmalar, sahalar, filologlar ve eserleri araştırılmıştır. Ulaşılan kaynaklara dayanılarak tarihte Türk dilinin yabancılara öğretimi ve öğrenimi çalışmaları; Arap ve Farslara Türk dilinin öğretimi, Rusya’da Türk dilinin öğretimi ve öğrenimi, Balkanlarda Türk dilinin öğretimi ve öğrenimi, Batıda Türk dilinin öğrenilmesi ve çağdaş Türk dili öğretimi şeklinde konu beş başlıkta toplanmış ve bu bağlamda incelenmiştir. Eskiden günümüze Türkçenin yabancı dil olarak da köklü ve güçlü bir dil olduğu bu çalışmada belgeleriyle anlatılmıştır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2012-05-04

Extent

939