ANA DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DÖRT TEMEL BECERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dublin Core

Title

ANA DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DÖRT TEMEL BECERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author

Arslan, Mustafa
ASFİYA, İrşadiye Şeyda
ALİBAL, Ahmet

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilk ve ortaöğretim Türkçe derslerinde öğrencilerin konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerinin gelişimine verilen önemi belirlemektir. Bu amaçla ana dili türkçe öğretiminde dört temel becerinin gelişimi anketi hazırlanarak 170 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Veriler descriptive statistics (betimleyici istatistik) programında değerlendirilerek analiz edilmiştir. Çalışmada ilk ve orta öğretim Türkçe derslerinde dört temel becerinin geliştirilmesine gereken önemin verilmediği bunun yerine dilbilgisi (gramer) konularının ağırlıklı işlendiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2012-05-04

Extent

891