Browse Items (101 total)

  • Tags: L Education (General)

issd2009-education-2-p107-p110.pdf
This study explores to what extent primary school teachers use teaching strategies, methods-techniques and equipment in primary school grade four and five in Social Sciences Education course. To collect data, an in-class observation form was used. …
Author: NALÇACI, Ahmet ERCOŞKUN, Muhammet Hanifi BEKTAŞ, Fatih

issd-2009-proceedingadditionalvol-p107-p112.pdf
The aim of education in the globalising world is to cultivate individuals who believe in the supremacy of the law and democracy and can think freely, who possesses a sense of personal responsibility and who has developed his skills of utilizing the…
Author: Şimşek, Ufuk Şimşek, Ümit Esen, M.Fatih

issd2009-education-2-p380-p386.pdf
Bu çalışmada, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesinde halk kültürünün yapabileceği katkılar ele alınmaktadır. Çalışmada, saha araştırması(derleme) ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bildiride, Bosna-Hersek’teki etnik…
Author: İYİYOL, Fatih

issd2009-education-2-p408-p412.pdf
Bu tebliğde bireylerin ve toplumun dünyaya bakış açısını kültürünü inançlarını ve yaşam tarzını belirleyen ve sosyalleşmesini sağlayan eğitimin amacının ve sürekliliğinin önemi vurgulanacaktır. İnsanın karakterini, davranışlarını, başarılarını,…
Author: ÖZKEÇECİ, Şule Bilge

issd2009-education-2-p393-p396.pdf
Sanat, tabiat ve çevre karşısında insan duygu ve düşüncelerinin renk, çizgi, biçim, ses, söz ve ritm aracılığıyla şahsi bir biçimde yansıtılmasıdır. Sanat, duygu ve düşünce arasında iç içe geçmiş bir bağlantı olduğu gibi öğrenme ve gelişim…
Author: ÖZKEÇECI, İlhan

issd2009-education-2-p341-p345.pdf
Bu çalışmada Rusya’da Türkçe Öğrenimi’nde kullanılan edebi materyaller üzerinde durulmaktadır. Bu süreçte Rus Türkologlar tarafından kaleme alınmış Türkçe Gramer ve Pratik Kitapları’nda edebi materyallerin kullanım biçimleri ve kullanım…
Author: ÖZDEMİR, Emre

issd-2009-proceedingadditionalvol-p73-p80.pdf
Research on the understanding of the brain and how people learn have introduced the VAK learning styles model to the ELT world in the last two decades. The VAK learning Style - Neuro-linguistic programming model (NLP) - addresses a learner’s…
Author: Çetin, Yakup

issd2009-education-2-p223-p226.pdf
As with many other fields, technological developments have rapid effects on the field of education. The use of new technologies in the field of education has been followed by ISTE (International Society for Technology in Education) and is conveyed…
Author: ÇOKLAR, Ahmet Naci ODABAŞI, H. Ferhan

issd2009-education-2-p351-p357.pdf
Kimlik tanımı, kişisel ve toplumsal bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Kimlikler; yaşayış ve düşünüş biçimi, dil, töre, gelenekler ve değer yargıları gibi birçok unsurun birleşmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel ve toplumsal kimliğin…
Author: ÇETİN, Mustafa
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2