Toplumsal Kimliğin Devamlılığına Dilin Etkisi ve Boşnakların Türkçe Tercihi

Dublin Core

Title

Toplumsal Kimliğin Devamlılığına Dilin Etkisi ve Boşnakların Türkçe Tercihi

Author

ÇETİN, Mustafa

Abstract

Kimlik tanımı, kişisel ve toplumsal bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Kimlikler; yaşayış ve düşünüş biçimi, dil, töre, gelenekler ve değer yargıları gibi birçok unsurun birleşmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel ve toplumsal kimliğin devamlılığını sağlayabilmek önemli görülmektedir. Bu tebliğde Boşnakların toplumsal kimliğinin demalılığını sağlamada dilin etkisi üzerinde durulmaktadır. Türkizm denilen, Osmanlı Türkleriyle Bosna-Hersek coğrafyasına gelen Müslüman kişi adları ve günlük diyaloglarda kullanılan Türkçe ifadeler anlatılmaktadır. Bunların, toplumsal kimliğin devamlılığına etkisi üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2009-06

Extent

399

Document Viewer