Yabancılara Türkçe Öğretiminde Edebi Materyallerin Kullanımı

Dublin Core

Title

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Edebi Materyallerin Kullanımı

Author

ÖZDEMİR, Emre

Abstract

Bu çalışmada Rusya’da Türkçe Öğrenimi’nde kullanılan edebi materyaller üzerinde durulmaktadır. Bu süreçte Rus Türkologlar tarafından kaleme alınmış Türkçe Gramer ve Pratik Kitapları’nda edebi materyallerin kullanım biçimleri ve kullanım gerekçeleri incelenmektedir. Kullanılan edebi materyaller hakkında değerlendirme ve öneriler sunulmaktadır. Özellikle Rusya’da Türkologlar tarafından kaleme alınan eserlere baktığımızda Türkçe edebi materyallerin hangi sebeplerle kullanıldığı ve ne gibi tasniflerden geçirilerek sunulduğu net bir biçimde ortaya konulmamıştır. Bu çalışmanın cevap aradığı temel soru da Türkçe Öğrenimi’nde edebi materyallerin tasnif problemine çözüm önerisi sunmak olacaktır. Çalışma kapsamında incelenen Y.V. Şeka, P.İ. Kzunetsov, L.N. Dudina ve A.N. Kononov’un eserleri dikkate alınarak Rusya’da Türkçe Öğretimi’nde edebi materyallerin kullanımı hakkında bir fikir oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yukarıda belirtilen eserlerin incelenmesinin ardından Yabancı Dil Türkçe’yi öğrenenlerin sınıf ve seviyeleri göz önünde bulundurularak Türkçe edebi materyallerin sunumunda uygulanabilir yöntemler üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın konusunu teşkil eden, Y.V. Şeka, P.İ. Kzunetsov, L.N. Dudina ve A.N. Kononov’un Rusya’da Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere yazdıkları eserler üzerine Rusya’da şu ana kadar herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmamıştır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2009-06

Extent

391

Document Viewer