Türkiye - Bosna Hersek İlişkilerinin Gelişmesinde Halk Kültürünün Rolü

Dublin Core

Title

Türkiye - Bosna Hersek İlişkilerinin Gelişmesinde Halk Kültürünün Rolü

Author

İYİYOL, Fatih

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesinde halk kültürünün yapabileceği katkılar ele alınmaktadır. Çalışmada, saha araştırması(derleme) ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bildiride, Bosna-Hersek’teki etnik unsurlara genel olarak değinilmekle birlikte; nüfus yoğunluğu açısından Bosna-Hersek’te ana kitleye sahip Boşnaklar ve Boşnak kültürü ile Türk kültürü açısından kültürel ilişkilerin gelişmesi değerlerdirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye- Bosna Hersek ilişkilerinin gelişmesinde kültürel unsurlardan daha kapsamlı bir şekilde yararlanılması gerektiği kanaatine varılmış ve bununla ilgili çeşitli tekliflerde bulunulmuştur.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2009-06

Extent

422

Document Viewer