ИМПЛИКАЦИЈЕ ОДЛУКА, МЕХАНИЗАМА ОДЛУЧИВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ЕУ НА БиХ

Dublin Core

Title

ИМПЛИКАЦИЈЕ ОДЛУКА, МЕХАНИЗАМА ОДЛУЧИВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ЕУ НА БиХ

Author

Дакић, Стеван
Обреновић, Предраг

Abstract

У раду се говори о последицама донијетих одлука, механизама одлучивања и функционисања органа Европске Уније, а посебно о могућим штетним последицама на Босну и Херцеговину по чланству у ову регионалну организацију. Ово је један од покушаја, надам се не и безуспјешан као многи раније, приказивања и стварања слике о могућим, превасходно, штетним последицама по БиХ донијетих одлука и механизмима одлучивања у ЕУ у контексту механизама одлучивања у Босни и Херцеговини, а превасходно оне који би били у супротности са интересима конститутивних народа у БиХ. Основно је питање да ли ћемо моћи одговорити сложеним захтјевима и механизмима одлучивања у ЕУ, обзиром на још сложеније у БиХ.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3159