Znanje o Evropskoj uniji - uloga bosanskohercegovačkih medija u procesu euroatlantskih integracija

Dublin Core

Title

Znanje o Evropskoj uniji - uloga bosanskohercegovačkih medija u procesu euroatlantskih integracija

Author

ŠLJIVA GRBO, Amila

Abstract

Najaktualnija tema danas u Bosni i Hercegovini jeste demokratizacija kao sastavnica širokog spektra tranzicije društva i njegovog priključivanja Evropskoj uniji. Februarski događaji 2014. godine upozorili su i ukazali na zastoj u procesu tranzicije, čije su posljedice kako ekonomske, tako i političke svjedočanstvo duboke društvene krize koja se manifestira, prije svega, u činjenici ugroženosti egzistencijalnih i drugih ljudskih prava širokih slojeva građana. Kriza potvrđuje da su i mediji u sporom procesu izgradnje sopstvene neovisnosti i profesionalnog djelovanja (dakle tranzicija ka slobodnim medijima) doprinijeli produbljivanju krize time što su nedovoljno širili znanje o Evropskoj uniji i njenim pravilima čijom se implementacijom postupno osiguravaju pripreme za pristup najprije pregovorima, a potom i protokolu pristupanja u njeno članstvo. Budući da je obim aktivnosti, koje svojim standardima Evropa nalaže potencijalnim kandidatima kao i dinamika priprema za pregovore odložena na duži rok otvoren je prostor deformacijama u sferi vlasti (na svim nivoima). Tako je etno-nacionalizam i dalje najvažniji ideološki argument u kreiranju politike. Stoga ovu temu valja promišljati upravo u njenom kompleksnom značenju uz akcentiranje upravo uloge medija u prevladavanju krize u cilju povratka bosanskohercegovačkog društva na put demokratizacije i priprema za evroatlantske integracije. Zato će predmet našeg izlaganja biti vezan upravo za tu urgentnu potrebu akceptiranja obaveza i prioriteta u procesu dalje orijentacije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Preciznije, valja podsjetiti na elementarne obaveze, koje je u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini i drugim potencijalnim članicama naložila Evropska unija svojim dokumentima, odlukama i uputstvima i to uporediti sa opsegom izvršenih obaveza, kako bi se upozorilo na potrebu osposobljavanja samih medija (kako javnih, tako i komercijalnih) na nužni minimum obaveza u procesu podrške, prije svega, vrijednostima razvijenih evropskih društava i izgradnji političke kulture i svijesti o važnosti strategije razvoja koje podržava demokratska Evropa. U tu svrhu nužno je ocijeniti da su aktuelni protesti socijalne naravi (uz sve propuste koji su se 7. februara dogodili i koji se moraju kritizirati i odbaciti) novo iskustvo, koje može potaknuti dalju tranziciju medija i njihovo uključenje u kampanju za osiguranje elementarnih uvjeta za pristup Evropskoj uniji.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3147

Document Viewer

Click below to view a document.