Pravo preče kupovine kod suvlasništva na nekretninama u pravu Bosne i Hercegovine

Dublin Core

Title

Pravo preče kupovine kod suvlasništva na nekretninama u pravu Bosne i Hercegovine

Author

Oruč, Esad

Abstract

Sažetak: U radu je obrađen institut prava preče kupovine kao sadržajni element suvlasništva sa posebnim akcentom na suvlasničke zajednice na nekrentinama u pravu BiH. S tim u vezi, razmatrana su osnovna pitanja ovog instituta kao: pitanje pravne prirode prava preče kupovine, njegovog sadržaja, sudske zaštite usljed povrede istog, kao i pitanje da li i u kojoj mjeri pravo preče kupovine predstavlja ograničenje prava vlasništva? Kroz analizu zakonskih tekstova, ukazano je i na različitosti, odnosno specifičnosti u regulaciji pojedinih pitanja prava preče kupovine suvlasnika na nekretninama u entitetima, odnosno Brčko distriktu BiH. Pored navednog, ukazano je na određene propuste u regulaciji prava preče kupovine, te su predložena adekvatna zakonska rješenja.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Social Sciences Research Center

Date

2016

Extent

3621

Document Viewer