„FUNKCIONISANJE DEMOKRATSKOG SISTEMA U USLOVIMA SLOŽENOG DRŽAVNOG UREĐENJA“

Dublin Core

Title

„FUNKCIONISANJE DEMOKRATSKOG SISTEMA U USLOVIMA SLOŽENOG DRŽAVNOG UREĐENJA“

Author

OMERĆEHAJIĆ, Maida

Abstract

Funkcionisanje demokratskog sistema vlasti u složenim državnim zajednicama vrlo često nailazi na poteškoće koje izviru iz samog oblika njihovog unutrašnjeg uređenja, posebno kada se u korijenu ovakvog uređenja nalaze etničke, religijske ili jezičke razlike. Sa ovakvim preprekama susreće se i Bosna i Hercegovina, kao složena država sui generis čiji demokratski sistem izvire iz volje tri konstitutivna naroda i koji je formiran Ustavom donesenim u cilju zaustavljanja rata. U ustavnim porecima država složenog unutrašnjeg uređenja, zahtijeva se nužno postojanje određenih mehanizama i instituta koji osiguravaju nesmetano funkcionisanje demokratske države zasnovane na vladavini prava. Ovakvi instituti su utoliko značajniji i kompleksniji kada se uzme u obzir činjenica da ih nerijetko prati i funkcija zaštite prava i interesa određene jezičke ili nacionalne skupine. Ovaj rad prvenstveno nastoji analizirati probleme unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine kao složene države sa naglaskom na razloge njegovog nastanka, uz komparativnu analizu ustavnih rješenja u pozitivnom pravu drugih evropskih složenih državnih zajednica i ispitivanje mogućnosti njihove primjene u bosanskohercegovačkom pravnom poretku. Ključne riječi: demokratija, ustav, Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Belgija

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3071

Document Viewer

Click below to view a document.