Aspekti vanjske politike Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Dublin Core

Title

Aspekti vanjske politike Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Author

OBAD, Kemal

Abstract

Stupanjem Lisabonskog ugovora na snagu 2009. godine, te uspostavom Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) 2010. godine, Evropska unija je poduzela potpuniji korak u definiranju svoje vanjske politike, konkretnijeg djelovanja u okviru međunarodnih odnosa te jače institucionalne organizacije u zastupanju svoje vanjsko-političke ideje. Bosna i Hercegovina kao potencijalni kandidat za članstvo, zbog svoje historijske i političko-pravne uređenosti, predstavlja velik izazov za vanjsko-političku i sigurnosnu praksu Evropske unije. U ovom radu nastoje se predstaviti perspektive i smjernice Evropske unije u definiranje vanjske politike prema Bosni i Hercegovini u proteklom periodu te naznačiti mogući odnos EU prema BiH u kontekstu vanjske i regionalne politike. U tom kontekstu obrađuje se uloga visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u procesu normalizacije političkih problema u BiH. Kroz analizu međunarodnog odnosa EU sa BiH, nastoji se odgovoriti na pitanje položaja BiH kao interesne sfere u domenu trenutne vanjske politike Evropske unije. U radu se razrađuje i shvatanje interesa EU za Bosnom i Hercegovinom kao sigurnosno-stabilnom zemljom u regiji, ali i buduće višedimenzionalne saradnje Unije i BiH do konačnog stupanja u članstvo. U konačnici, rad nastoji predstaviti utjecaj uspostavljene vanjske i sigurnosne politike Unije na BiH u njenom napretku ka evroatlanskim integracijama.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3150

Document Viewer

Click below to view a document.