ZNAČAJ NOTARSKE SLUŽBE U PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKIM STANDARDIMA PRAVNE SIGURNOSTI

Dublin Core

Title

ZNAČAJ NOTARSKE SLUŽBE U PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKIM STANDARDIMA PRAVNE SIGURNOSTI

Author

ORUČ, Esad
HUSEINSPAHIĆ, Ajdin
ČOLAK, Elvir

Abstract

Promjene društveno-pravnog uređenja Bosne i Hercegovine prouzrokovale su niz reformskih procesa u svim društvenim sferama, pa tako i pravnog sistema. Promjene su zahvatile i sferu zakonodavstva, izvršne vlasti i pravosuđa. U sferi pravosuđa, osnovni imperativi promjena su zaštita ljudskih prava i nezavisnost pravosuđa, što je rezultiralo uvođenjem ili revitaliziranjem novih institucija, kao što su ombudsmani, visoka sudska i tužilačka vijeća, notari i dr. Veliki broj tranzicijskih država je revitalizirao institut notara, dok je u BiH prvi put uveden. Sa uvođenjem notara učinjen je korak dalje ka evropskim standardima u pružanju pravnih usluga. Notarska služba doprinosi jačanju pravne sigurnosti, samo ukoliko zakon sadrži odgovarajuću regulativu koja će biti na adekvatan način implementirana. U tom pravcu, kod nas je donesen zakon, koji nije zaživio, te je uslijedilo donošenje novih zakona, koji su implementirani sa svim posljedicama u području procesnog i materijalnog građanskog prava, koje sa sobom nosi. Tako je propisano učešće notara prilikom zasnivanja relativno velikog broja pravnih odnosa. Pri tom se, prije svega, misli na pravni promet nekretnina i proces registracije privrednih društava, gdje je učešće notara od ključnog značaja, kao i učešće notara u provođenju izvršnog i ostavinskog postupka.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3086

Document Viewer

Click below to view a document.