Rješavanje interlokalnog sukoba zakona u statusnim i nasljednim odnosima u Bosni i Hercegovini

Dublin Core

Title

Rješavanje interlokalnog sukoba zakona u statusnim i nasljednim odnosima u Bosni i Hercegovini

Author

Poljić, Adis

Abstract

Sažetak: Predmet rada je način rješavanja privatnopravnih odnosa sa međuentiteskim elementom u statusnim i nasljednim odnosima u pravu Bosne i Hercegovine. Radi se o materiji međunarodnog privatnog prava iako se odlučuje o interlokalnom sukobu zakona. Postojanje interlokalnog sukoba zakona je posljedica složenog pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Ne može se zanemarivati postojanje međuentitetskog elementa u privatnopravnim odnosima, posebno iz razloga što su zakonska rješenja različita i mogu dovesti do potpuno drugačijih rješenja slučaja, s obzirom da je većina privatnoravnih odnosa normirana od strane entiteta i Brčko distrikta. Cijeneći da određeni privatnopravni odnos može da utiče na cjelokupan život određenih osoba, jasno je koliko se ozbiljno mora pristupiti ovom problemu. U statusnim stvarima razlika se prvenstveno ogleda u tome da je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu propisana mogućnost sticanja poslovne sposobnosti i za maloljetnu osobu, stariju od 16 godina koja je postala roditelj, u vanparičnom postupku na prijedlog maloljetne osobe. U nasljednim odnosima takođe postoji niz razlika, a posebno se ističe različit krug zakonskih nasljednika, mogućnost nasljeđivanja vanbračnog partnera i oblik testamenta. Osnovni težišni kontakt koji se koristi kod privatnopravnih odnosa sa međuentitetskim elementom je prebivalište.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Social Sciences Research Center

Date

2016

Extent

3623

Document Viewer