Zastara potraživanja u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine - de lege lata i de lege ferenda

Dublin Core

Title

Zastara potraživanja u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine - de lege lata i de lege ferenda

Author

Mutapčić, Hamid

Abstract

Sažetak: Entitetski zakoni o obligacionim odnosima, kao osnovni pravni propisi koji regulišu institut zastare, predviđaju različita rješenja po pitanju općeg zastarnog roka, što je neodrživo sa stanovišta ustavno pravnih rješenja koja proizilaze iz čl. I/4. Ustava Bosne i Hercegovine. U radu se ukazuje na neusaglašenost takvih odredaba, kao i na štetne posljedice njihove primjene. Predmet posebne analize jesu odredbe koje propisuju pravila o otvrđenju početka zastarnog roka, kao i odredbe koje propisuju zastoj zastarnog roka za vrijeme u kojem povjerilac nije u mogućnosti zbog nesavladivih prepreka zahtijevati ispunjenje obaveze od dužnika. Ovo iz razloga što su navedene odredbe, zbog svoje nepreciznosti i nedorečenosti, generirale pojavu različitih pravnih shvatanja i neujednačene sudske prakse na prostoru zemalja bivše Jugoslavije, u kojima se primjenjuje/se primjenjivao Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine. U parlamentarnu proceduru Bosne i Hercegovine upućen je Prijedlog novog Zakona o obligacionim odnosima, kojim se na jedinstven način regulišu instituti obligacionog prava u oba bosanskohercegovačka entiteta. Ovaj zakonski tekst predviđa neka nova rješenja u pogledu zastarjelosti potraživanja. U radu je izvršena analiza i kvalitativna ocjena takvih rješenja, te se ukazuje na nužnost izmjena i dopuna i onih odredaba koje svojim kvalitetom ne zadovoljavaju potrebe savremenog pravnog prometa.

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 2303-6281

Publisher

Social Sciences Research Center

Date

2016

Extent

3620

Document Viewer