Almanya’da İki Dilli Yetişen Türk Çocuklarının Türkçe Konuşma Becerisinin Gelişiminde Karşılaştıkları Sorunlar

Dublin Core

Title

Almanya’da İki Dilli Yetişen Türk Çocuklarının Türkçe Konuşma Becerisinin Gelişiminde Karşılaştıkları Sorunlar

Author

Sakinur Okuyan

Abstract

Almanya’da yaşayan Türk kökenli ailelerin 3. ve 4. kuşak yeni nesil çocuklarının çoğu ana dili Türkçede iletişim sorunları yaşamaktadır. Dil becerisini geliştiremeyen bireyler kendilerini o dilde iyi ifade edemedikleri için karşı tarafa da tam olarak ne anlatmak istediklerini iletememektedir. Araştırma Almanya'da yaşayan, çift dilli yetişen ve ana dili Türkçe olan ilkokul ve ortaokul çağındaki Türk çocuklarının ders içerisinde, hazırlıksız konuşma esnasında, en çok yaptıkları konuşma hatalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çocukların konuşma hataları ayrıntılı olarak tespit edilmiş ve hataların düzeltilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur. Türkçe konuşmada sorun yaşayan bu öğrenciler Almanca-Türkçe karışımı bir dil kullanmaktadırlar. Veriler nitel araştırma kapsamında gözlem yoluyla elde edilmiştir. Almanya’nın Kuzey-Ren-Vestfalya eyaletine bağlı, dokuz şehirden oluşan Ennepe-Ruhr bölgesinin 5 farklı okulunda seçmeli olarak Türkçe dersi alan 159 çift dilli öğrencinin ders esnasında Türkçe konuşma becerileri gözlemlenmiş ve yaptıkları konuşma hataları gramer kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz ile değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak bu öğrencilerin kendilerini Türk dilinde doğru ifade edemedikleri tespit edilmiş, karma bir dil kullandıkları gözlemlenmiş ve Almanca bilmeyen Türk bireylerle iletişim sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir.

English translation:

Most of the 3’rd and 4’th new generation children of Turkish origin families living in Germany have communication problems speaking their main language which is Turkish. Individuals who can’t develop their language skills can’t convey exactly what they want to convey to the other party because they can’t express themselves well in that language. In a research, the speech errors of these children who lived in Germany and grew up bilingual were examined in detail and solutions were presented to correct these errors. These students, who have problems in speaking Turkish, use a language where Turkish and German is mixed. The data were obtained through observation within the scope of qualitative research. The Turkish speaking skills of 159 bilingual students who took Turkish courses optionally in 5 different schools in the Ennepe-Ruhr region, which consists of nine cities in the German state of North-Rhine-Westphalia, were observed during the lesson and their speech errors were classified to grammatical categories. The data obtained were evaluated and interpreted by content and descriptive analysis. It was determined that these students couldn’t express themselves correctly in Turkish, it was observed that they used a mixed language, and it was determined that they had communication problems with people who dont speak German.

Keywords

Almanca-Türkçe, Ana Dili Eğitimi, Çift Dillilik, Konuşma Becerisi, Türk Kökenli Çocuklar

Publisher

International Burch University

Date

22.09.2022

Language

English language

Document Viewer

Click below to view a document.