USLOVNI OTPUST U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKI STANDARDI

Dublin Core

Title

USLOVNI OTPUST U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKI STANDARDI

Author

SIMOVIĆ, Miodrag N.
JOVAŠEVIĆ, Dragan
SIMOVIĆ, Vladimir M.

Abstract

Na bazi preuzetih međunarodnih standarda koji su sadržani u brojnim dokumentima međunarodnih organizacija regionalnog karaktera (Savjet Evrope, Evropska unija) i Republika Srbija je donošenjem novog krivičnog zakonodavstva 2005. godine i drugim dopunskim zakonodavstvom odredila pojam, uslove za primjenu, način izvršenja i druga pitanja boravka osuđenog učinioca krivičnog djela na slobodi i nadzor nad njegovim ponašanjem, životom i radom. Iako je kazna zatvora (lišenje slobode) osnovna i najznačajnija vrsta krivične sankcije i u Republici Srbiji, ona se u većoj ili manjoj mjeri ne mora izvršavati u institucionalnim (penitensijarnim) uslovima, već je to moguće i na slobodi. U radu se analiziraju evropski standardi za primjenu nadzora nad osuđenim licima na slobodi i njihova implementacija u krivičnom zakonodavstvu Srbije, i to sa teorijskog i praktičnog aspekta. Ključne riječi: evropski standardi, zakon, kazna zatvora, uslovni otpust, nadzor, sloboda.

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 978-9958-834-50-9

Publisher

Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2015-12-16

Extent

3165