Referendum kao oblik neposrednog učešća građana u vlasti i mogućnosti njegove zloupotrebe

Dublin Core

Title

Referendum kao oblik neposrednog učešća građana u vlasti i mogućnosti njegove zloupotrebe

Author

Čizmić, Mirsad

Abstract

Sažetak: Neposredna demokratija predstavlja učešće građana u procesima donošenja odluka od interesa za cjelokupnu društvenu zajednicu. Na taj način se najneposrednije ostvaruje volja naroda, jer rađani u cijelosti učestvuju u vršenju vlasti. Dakle, neposredna demokratija predstavlja takav oblik političke participacije građana, u kojem građani neposredno učestvuju u odlučivanju o nekom važnom pitanju u svojoj državi. Kao najpoznatiji primjeri neposredne demokratije u svijetu su prije svega referenduma, zatim zbor građana, narodna inicijativa i pravo peticije. Neki teoretičari poput Kostadinov, B. i Barić, S. smatraju da referendum kao oblik neposrednog učešća građana u vlasti, ne odražava uvijek stvarnu volju naroda, nego volju određene populacije. Zašto je to tako, vidjet ćemo u nastavku rada kroz analizu određenih slučajeva. Nadalje, iako je referendumsko odlučivanje često poželjno, jer referendumske odluke predstavljaju neposrednu volju građana, zanemaruje se činjenica da one ipak često dovode do diskriminacije određenih populacija u datoj državi, a tu se prije svega misli na manjinske skupine (skupine homoseksualne orijentacije, nacionalne manjine i slično). Pored navedenog, osnovna bit referenduma jeste da se dođe do odluke kao izbora, a ne put do nje, jer na referendumu nema mogućnosti raspravljanja o referendumskom pitanju, nema mogućnosti pribavljanja novih informacija o datom pitanju, nema mogućnosti alternative, što dovodi kasnije do problema u implementaciji referendumske odluke. Dakle, ovo su samo neka od pitanja o kojima će se raspravljati u ovom radu.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Social Sciences Research Center

Date

2016

Extent

3626

Document Viewer