Studije o betonu 2015-2016

Dublin Core

Title

Studije o betonu 2015-2016

Author

Džidić, Sanin
Okugić, Husein
Bajramović, Emir

Abstract

Pred Vama se nalazi knjiga “Studije o betonu 2015-2016”. U sebi sadrži tri studije iz oblasti betona i betonskih konstrukcija iz naznačenog perioda. Namjera je da ovo bude samo prva knjiga iz serije studija o betonu i betonskim konstrukcijama, koje predstavljaju istraživanja koja se trenutno rade ili će se raditi u vremenu ispred nas iz ove naučne oblasti. Prva studija nosi naslov „Šta je to beton, pojam, vrste, historija, prednosti i nedostaci i klasifikacija prema evropskim standardima“. Od koristi je prvenstveno studentima građevinskih i arhitektonskih fakulteta u objašnjavanju osnovnih pojmova iz oblasti betona, tehnologije betona i betonskih konstrukcija. Dozvolite da naglasimo, da praktično u našoj izdavačkoj praksi ne postoji ovako sveobuhvatno predstavljena historija betona i betonskih konstrukcija, kao što je to slučaj u ovoj studiji. Takođe su u studiji date najnovije evropske klasifikacije betona shodno najnovijem Evropskom standardu EN 206:2013, koji je preuzet i u Bosni i Hercegovini kao BAS EN 206:2014, pa u tom smislu je studija od koristi i inženjerima u praksi, koji uglavnom nisu upoznati sa najnovijim evropskim klasifikacijama betona, posebno što praktično vrlo malo materijala ima iz ove oblasti na jezicima naroda u Bosni Hercegovini. U studiji se daje i pregled najnovijih eveopskih standarda koji tretiraju beton kao materijal i projektovanje betonskih i drugih nosivih konstrukcija sa naznačenim međuzavisnostima između ovih standarda. Druga studija u ovoj knjizi je „Optimalizacija projektnih rješenja prednapregnutih betonskih montažnih hala sa aspekta upotrebljivosti i trajnosti“. Naime, pitanja upotrebljivosti i trajnosti betonskih konstrukcija općenito se i praktično proračunski razmatraju u istoj ravni sa graničnim stanjem nosivosti tek sa pojavom eurokodova, odnosno Eurokoda 2, koji tretira projektovanje betonskih konstrukcija. Analiza prezentirana u ovoj studiji je dovela do validnih zaključaka kada su u pitanju glavni prednapregnuti vezači montažnih betonskih hala. Izbor adekvatnih glavnih nosača, pitanja njihove upotrebljivosti i trajnosti sa proračunskim postupcima su sveobuhvatno tretirani u ovoj studiji. Studija će naći svoju čitalačku publiku kod inženjera projektanata prednapregnutih konstrukcija, inženjera zaposlenih u industriji prefabriciranih montažnih elemenata i studenata na predmetima iz oblasti betonskih prednapregnutih konstrukcija i montažnih konstrukcija

Keywords

Book
PeerReviewed

Publisher

International Burch University

Date

2017

Extent

3669

Document Viewer