Browse Items (14 total)

  • Tags: PI Oriental languages and literatures

mehmet-dinc.pdf
Aşıklık/Zakirlik/Ozanlık, Alevi-Bektaşi inancında en önemli figürlerden biridir. Zakir, ibadetin yapıldığı Cem evinde, Hz Muhammed, Hz Ali ve Hacı Bektaşi Veli’nin temsilcisi konumunda Post’a oturur. Cem’i yöneten dedenin yanı başındadır. Cem’in…
Author: ÖZUYGUN, Ali Rıza Dinç, Mehmet

elif-nazim.pdf
Bu çalışmada, XVII. Yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı şairlerinden Sultanü’ş-şuara (Şairler sultanı) olarak anılan Bâkȋ`nin “söylen söylesün” redifli gazeli incelenmiştir. Gazel; öncelikle klasik şerh metodu ile daha sonra da yapısalcılık açısından…
Author: ÖZUYGUN, Ali Rıza Baran, Elif

ufuk-guvenc.pdf
Özet Modern psikoloji ve pedagoji verilerine göre hazırlanan yeni dönem dil öğretim sistemleri, çocukların dil öğrenme ilke ve yöntemlerine göre hazırlanmaktadır LEGO, son yirmi yıldır yaptığı çalışmalar sonucunda farklı bir dil öğrenim sistemini…
Author: Guvenc, Ufuk

murat-kezel.pdf
Özet Yirminci yüzyıla gelindiğinde divan şiirinin etkisi azalmıştır. Ancak asırlarca bu topraklarda şekillenen bu kültür; edebiyat sahasında hâkimiyetini kaybetse de günümüze gelene kadar çeşitli yollarla varlığını sürdürmüştür. Bu gelenekten…
Author: ÖZUYGUN, Ali Rıza Kezel, Murat

sadi-aydin.pdf
Özet Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, bir takım siyasi ve toplumsal sebeplerle ayrıldığı Harezm, Belh ve Horasan’dan sonra kaderin kendisine çizdiği rotayla nihayet o gün için adeta bir sulh adacığı olan Anadolu’yu mesken tutmuştur. Devir itibarıyla Moğol…
Author: AYDIN, Şadi

elif-kezel.pdf
Özet Bu çalışmanın amacı yaygın eğitim kapsamında, Mısır’da Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe’nin öğrenimi üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Dil öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkisi büyüktür. Bugün teknolojinin hızla…
Author: Kezel, Elif ÇETİN, Mustafa

Farklı bir kültür ortamında doğup, gelişen Divan Edebiyatı bazı insanlarca ağır ve anlaşılması zor bir edebiyat olarak düşünülmektedir. Bu nedenle araştırılması ve özellikle kullanılan dil ve edebi sanatların açıklanması bakımından incelenmesi…
Author: ERDOĞAN, Ozlem

ozlem-erdogan.pdf
ÖZET Türk dili; atasözleri, deyim ve halk söyleyişlerinin sıkça kullanımı bakımından zengin bir dildir. Klasik Türk edebiyatı şairleri de bu zenginlikten yararlanmış ve edebiyatımıza bu konuda önemli eserler kazandırmışlardır. Mostarlı Ziya’i…
Author: ERDOĞAN, Ozlem

emine-saritosun.pdf
ÖZET Büyülü gerçekçilik Latin Amerika’nın roman alanında en üretken dönemi olarak bilinen 1950’ler ve 1960’larda farklı şekillerde ortaya çıkmış bir anlatım tarzıdır. Büyülü gerçekçilik kavramı, Türkiye'ye bir akım niteliğiyle 1980'li yıllarda…
Author: Saritosun, Emine Nur

erol-sogutlu.pdf
Özet Yabancýlara Türkçe öđretimi gün geçtikçe artarak devam etmektedir.Yabancýlara Türkçe öđretiminde üzerinde durulmasý gerekli konulardan biri de kelime öđretimidir. Yabancýlara Türkçe öđretimi yapabilmek için dili öđrenen kiţiye, ders içinde…
Author: SOGUTLU, EROL
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2