Browse Items (503 total)

  • Tags: P Philology. Linguistics

Students who took language education are supposed to have a level when they came to higher education. According to this supposition, they should be able to Express themselves in their native language and foreign language. However, this is not the…
Author: Özer, Hasan

Students who took language education are supposed to have a level when they came to higher education. According to this supposition, they should be able to Express themselves in their native language and foreign language. However, this is not the…
Author: Özer, Hasan

Material evaluation and development courses in EFL teacher training programs carry an utmost importance for educating teachers to acquire the skill to evaluate, select and rewrite materials to cater for their students’ needs better. As Masuhara…
Author: Khan, Ozlem Can, Nilufer

Bu çalışmanın Bosna Hersek’te gösterimde olan Türk dizilerinin Bosna Hersek vatandaşlarının Türkçe öğrenimine etkisini belirlemektir. Bu çalışmada veri toplama amacı olarak anket çalışması kullanılmıştır. Anket, Saraybosna şehrinde yaşayan 170…
Author: COŞKUN, Şule

Görsel ve işitsel araçlarla dil öğretimi daha kalıcı ve zevkli olmaktadır. Hem görsel hem işitsel bir araç olan alt yazılı klipler yabancılara Türkçe öğretiminde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu tür alt yazılı klipler ile yabancı dil olarak Türkçe…
Author: Gürdal, Ahmet

İnsan sosyal bir varlıktır. Tarih boyunca insanlık çeşitli nedenlerle birbirinden etkilenmiştir. Özellikle Avrupa’nın coğrafi keşifler sonrasında bazı sömürgeler elde etmesi, bilim ve teknolojideki gelişmeler, düşünce sistemlerine etki etmiştir. Önce…
Author: Özçoban , Mesut Çetin, Mustafa

İnsan sosyal bir varlıktır. Tarih boyunca insanlık çeşitli nedenlerle birbirinden etkilenmiştir. Özellikle Avrupa’nın coğrafi keşifler sonrasında bazı sömürgeler elde etmesi, bilim ve teknolojideki gelişmeler, düşünce sistemlerine etki etmiştir. Önce…
Author: COŞKUN, Şule Özçoban , Mesut ÇETİN, Mustafa

Yabancı dil öğretimi sözlükle başlar. Yabancı dil öğretiminin temelinde sözlükler yatmaktadır. Eski çağlarda yazılan sözlükler hep dil öğretim amacıyla yazılmıştır. Dillerde bulunan sözcüklerin anlam ve kavram kapsamları onlarda kayıt altına…
Author: GÜRSOY, Aynur Soho, Loredana ÇETİN, Mustafa

fltal-2011-proceedings-book-1-p256-p261.pdf
Dilbilgisi-Çeviri Yôntemi, yabancı dil ôğretim ve ôğreniminde kullanılan sistemli ilk yôntem olarak bilinir. Hedef dilin, dilbilgisi kuralları yoluyla ôğretimi ve buna dayalı olarak anadile çeviri yapma yôntemiyle, yabancı dil ôğretme geleneğini…
Author: Doç. Dr. Doğan, Candemir Yrd.Doç.Dr. Doğan, Süleyman

fltal-2011-proceedings-book-1-p1343-p1360.pdf
The national culture as an important essential element propitiouses for an existence nation. This culture gets its source from that national history language, religion , morality, art, traditions, briefly from own esence. Person names(…
Author: ŞENEL, Mustafa
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2