Yabancı Dil Öğretimiyle Gelen Kültürel Yozlaşma

Dublin Core

Title

Yabancı Dil Öğretimiyle Gelen Kültürel Yozlaşma

Author

COŞKUN, Şule
Özçoban , Mesut
ÇETİN, Mustafa

Abstract

İnsan sosyal bir varlıktır. Tarih boyunca insanlık çeşitli nedenlerle birbirinden etkilenmiştir. Özellikle Avrupa’nın coğrafi keşifler sonrasında bazı sömürgeler elde etmesi, bilim ve teknolojideki gelişmeler, düşünce sistemlerine etki etmiştir. Önce dünyada tipolojik dil araştırma ve incelemeleri hız kazanmıştır. Bunların sonucunda akraba diller, dil aileleri ve yakın dillerin tasnifleri ortaya çıkmıştır. Bunlar dünyada farklı dillere olan ilgiyi artırmıştır. Dünya milletlerinde bazen meraktan, bazen ihtiyaçtan, bazen de emperyalist düşüncelerden kaynaklanan başka dilleri öğrenme ve öğretme arzusu doğmuştur. Bu bildiride yabancı dil öğretiminde, dil öğretim materyalleri bilerek ya da bilmeyerek kültürel yozlaşmaya neden olabilecek söylem, tutum, hareket, obje ve imgeler değerlendirilecektir. Batı kültürünün sembolik iletişim dili olan İngilizce öğretim materyallerindeki Türk kültürü ve toplumsal ahlak algıları açısından yanlış değerlendirilebilecek unsurlar üzerinde durulacaktır. İngilizceyi veya Batı kültürünü kötülemek gibi bir amacımız yoktur. Elbette her kültüre saygı duyulmaktadır. Ancak, bazen ortaya konan yaklaşımlar genç nesillerin şuuraltına yerleşerek onu kendi değerlerinden koparmaya kadar gidebilmektedir. Diller ve kültürler iyi yönleriyle de öğrenilip tanınabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede derslikler, okuma kitapları, dinleme materyalleri, görsel araç-gereçler incelenerek bulgular ortaya konulacaktır.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2012-05

Extent

1011