KİLİSLİ ZİHNÎ DİVANI’NDAKİ KERBELA MESİYELERİ

Dublin Core

Title

KİLİSLİ ZİHNÎ DİVANI’NDAKİ KERBELA MESİYELERİ

Author

ŞENER, Hasan

Abstract

Kilisli Zihni, 19. Yüzyılda Kilis’te yaşamış son dönem klasik Türk edebiyatı şairlerindendir. Asıl adı, Mehmet’tir. Babası Çermik müftüsü Abdullah Efendi’dir. Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihinde onun 19.yy.da Tanzimat’tan sonra, İstanbul dışında yetişmiş en güçlü şahsiyetlerden birisi olduğunu söyler. Bir Nakşibendi tekkesi olan Kilis’teki Baytazoğlu tekkesine bağlı olup, Abdullah Sermest Efendi’ye intisap etmiştir. Abdullah Sermest Efendi ve Hacı Abdünnafi Efendi, onun çok sevdiği ve saydığı kimselerdendir. Abdullah Sermest Efendi’nin ölümü üzerine Zihni Efendi, büyük bir boşluğa düşmüş ve 1889 Birecik’e göçmüş ve 1893 yılında vefat etmiştir. Zihni Efendi, edebi üslubu itibariyle güçlü bir şairdir. Üslubu; sade, fikirleri açıktır. Rint- Meşrep bir kişiliği vardır. İslam tarihinin en hazîn olaylarından biri Kerbelâ hadisesidir. Kerbelâ’da Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in ve ailesinin elîm bir şekilde şehit edilmesi, İslam âlemini derinden etkilemiştir. Türk edebiyatında birçok şair bu olay karşısındaki hislerini dile getirmek için mersiyeler kaleme almıştır. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesine duyduğu derin üzüntüyü mersiye yazarak dile getiren şairlerden biri de, yukarıda hakkında kısaca bilgi verdiğimiz, XIX. yüzyıl divan şairlerinden Kilisli Zihnî’dir. Bildirimizde, Kilisli Zihnî hakkında kısaca bilgi verildikten sonra onun Kerbelâ mersiyeleri şekil ve muhteva özellikleri açısından incelenecektir.

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 2303-582X

Publisher

International Burch University

Date

2014-05-23

Extent

2676

Document Viewer