MECMUA-İ MUHAMMED ENVERİ KADIZADE

Dublin Core

Title

MECMUA-İ MUHAMMED ENVERİ KADIZADE

Author

ŞAHİN, Gülsüm
ÖZUYGUN, Ali Rıza

Abstract

Bosna, Osmanlı idaresinde kaldığı 1463-1878 yılları arasında Osmanlı kültürüyle tanışmış ve bu dönemde Boşnak şair ve yazarlar Türkçe, Arapça ve Farsça öğrenerek Klasik Türk Edebiyatının örneklerini vermişlerdir. Bugün Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde muhafaza edilen binlerce Türkçe yazma eserde, bunun örneklerini görmekteyiz. Klasik Türk Edebiyatının örneklerinden seçmelerle düzenlenen mecmualar, düzenleyenin zevkine göre şekillenmektedir. Bir şiir defteri niteliğinde olan mecmualar, yazıldıkları döneme ait tarihi ve toplumsal olaylara ışık tutması açısından da önemlidir. Bu çalışmamızda Saraybosna’da bulunan Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesindeki Türkçe yazma eserler arasından Muhammed Enveri Kadızade’ye ait bir mecmua incelenecektir. 1855-1931 yılları arasında yaşayan Muhammed Enveri Kadızade, 1871 yılından itibaren arşivde çalışmaya başlamış ve bu sırada bulduğu her bilgi ve belgeyi kaydetmiştir. Şiir ve nesrin bir arada bulunduğu bu küçük çaplı mecmuada Saraybosna camileri için tanzim edilen tarihler ve çeşitli mersiyeler bulunmaktadır.

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 2303-582X

Publisher

International Burch University

Date

2014-05-23

Extent

2685

Document Viewer