TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Dublin Core

Title

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Author

BİLKAN, Ali Fuat

Abstract

Bu bildiride, Türkiye’deki yirmi beş üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri örneklemiyle, Türk dili ve edebiyatı öğretim programlarını değerlendirmeye ve bu çerçevede bazı önerilerde bulunmaya çalışacağım. Bu üniversitelerden on dördü devlet ve on biri vakıf üniversitesi statüsündedir. Örneklem olarak ele aldığım üniversiteleri, şu ölçütlere göre seçtim : 1. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yüksek puanla öğrenci alan üniversiteler, 2. Köklü geçmişe sahip tanınmış üniversiteler, 3. Yeni kurulan bazı Vakıf Üniversitelerindeki bölümler, 4. Bölgesel temsil özelliğine sahip üniversiteler, 5. Eğitim Fakülteleri dışındaki Fen-Edebiyat, Edebiyat ve İnsan Toplum Bilimleri gibi fakülteler bünyesindeki bölümler. Konu bütünlüğü bakımından önce sözkonusu örnek bölümlerin mevcut programlarındaki ana dersleri gruplandırmaya çalışınca, karşımıza şu iki tip program çıkmaktadır : 1. Gazi, Marmara, Hacettepe, Atatürk, İstanbul, Ege, Çukurova, Selçuk, Ondokuzmayıs, İnönü, Dicle, Uludağ, Dokuz Eylül, Fatih, Başkent, Erciyes, Aydın, Kültür üniversiteleri. 2. Boğaziçi, Şehir, TOBB ETÜ, Süleyman Şah, Beykent, Fatih Sultan Mehmet üniversiteler..

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 2303-582X

Publisher

International Burch University

Date

2014-05-23

Extent

2621

Document Viewer