ŽENSKI LIKOVI U ROMANU „LIMENI BUBANJ“ (G.GRASS)

Dublin Core

Title

ŽENSKI LIKOVI U ROMANU „LIMENI BUBANJ“ (G.GRASS)

Author

Ručević, Anemarija

Abstract

Roman Limeni bubanj (1959.) spada među najznačajnija književna djela na njemačkom jeziku. Ovim je djelom autor stekao svjetsku slavu, a svojm je pojavljivanjem označio prekretnicu u povijesti njemačkoga romana. Cilj ovoga rada je prikaz ženskih likova u odnosu na Oskara Matzeratha, glavnog junaka romana. Prvi dio rada sadrži konstalaciju likova, odnosno pojavljivanje ženskih likova u odnosu na Oskara te njihova uloga i međusobni odnos, dok drugi dio rada daje odgovore na pitanja jesu li ženski likovi podređeni muškarcu/ima i pojavljuju li se Grassovi ženski likovi u tradicionalnim ulogama. Elisabeth Pflanz klasificirala je žene u romanu prema spolnoj funkciji pa ih je podijelila na tip majke i/ili djevice. Dok majčinske figure nude sigurnost, djevice su više objekt Oskarovih seksualnih želja. Tzv. majčinske figure su, prema Pflanz, između ostalog Anna Koljaiczek, Agnes Matzerath pa i Maria koja je postala nedostižna za Oskara. Potpune djevičanske uloge imaju sve medicinske sestre, časne sestre i Luzie Rennwand. Upadljiva nevinost i nepokvarenost kao i upotreba bijele boje kao simbol čistoće je za pripovjedača bitan faktor u opisivanju, u karakterizaciji svojih likova uz napomenu da bijelom bojom nije pokrio sva područja djevičanske čistoće i nevinosti. Ključne riječi: Limeni bubanj, Oskar Matzerath, ženski likovi

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2014

Extent

3365