Items where Division is "Časopis - Društveni Ogledi" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Ç | Ć | Č | Đ | Š | Д
Number of items: 153.

A

ALIHODŽIĆ, Jasmina and KREŠIĆ, Boris (2014) Interlokalni sukob zakona u oblasti imovinskih odnosa bračnih partnera u Bosni i Hercegovini: Osvrt na buduća komunitarna koliziona pravila. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ARAS, Slađana and KLARIĆ, Ivana Milas (2014) Primjena konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: Stvarnost ili utopija? Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

B

BAZINA, Sanja (2014) Zaštita temeljnih prava u europskoj uniji nakon stupanja na snagu lisabonskog ugovora. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

BAŠIĆ, Nedžad (2014) From Global Structural Changes to a New Concept of Sovereignty Od globalnih strukturalnih promjena ka novom konceptu suvereniteta. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

BEGIĆ, Eldin and BIŠČEVIĆ, Azra (2014) Strane direktne investicije i ekonomski razvoj: Efekti priliva stranih direktnih investicija u BiH. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

BIKIĆ, Abedin (2014) Impressum stranica Casopis za pravnu teoriju i praksu. Casopis za pravnu teoriju i praksu (2). ISSN 2303-5706

BIKIĆ, Abedin (2014) Sadržaj stranica Casopis za pravnu teoriju i praksu. Casopis za pravnu teoriju i praksu (2). ISSN 2303-5706

BIKIĆ, Abedin (2014) UVODNA RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

BIKIĆ, Abedin (2014) Uvodna riječ glavnog urednika - Broj 2/2014. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

BIKIĆ, Abedin (2014) Uvodna riječ glavnog urednika 2/2014. Casopis za pravnu teoriju i praksu (2). ISSN 2303-5706

BOUČEK, Vilim (2014) Ugovor iz Lisabona i međunarodno privatno pravo. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

BRANKOVIĆ, Jasmin (2014) POLOŽAJ I ZAŠTITA MALOLJETNIH LICA U KONTEKSTU ŠERIJATSKOG PORODIČNOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 1878 - 1946. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

BRATOVČIĆ, Arnela (2014) IZBORNO ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE: MOGUĆE I NUŽNE PROMJENE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

BUBIĆ, Suzana (2014) STANDARD „NAJBOLJI INTERES DJETETA“ I NJEGOVA PRIMJENA U KONTEKSTU OSTVARIVANJA RODITELJSKOG STARANJA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

C

CENTAR ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, Društveni ogledi (2014) POZIV AUTORIMA. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

CENTAR ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, Društveni ogledi (2014) SADRŽAJ. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

CENTAR ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, Društveni ogledi (2014) Časopis - Društveni Ogledi 2014. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

CIMIROTIĆ, Muhamed (2014) Kontumacione presude u pravima nekih europskih zemalja i Sjedinjenih američkih država. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

D

DAUTOVIĆ, Kenan (2014) Doprinos Bosne i Hercegovine formiranju sigurnosne zajednice Zapadnog Balkana. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DEDIĆ, Hoda (2014) Građanska percepcija integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DEDIĆ, Sedad (2014) USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ POJEDINIH EKONOMSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SA NAGLASKOM NA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIVATNO PODUZETNIŠTVO. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

DEDIĆ, Sedad and BAKŠIĆ, Šukrija (2014) Constitutional Principle of the Rule of Law and the Right to Private Entrepreneurship Ustavni princip vladavine prava i pravo na privatno poduzetništvo. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

DEFTERDAREVIĆ, Mirjana Nadaždin (2014) LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI – PRETPOSTAVKE USPJEŠNE REALIZACIJE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

DODIG, Goran (2014) PERSPEKTIVE HRVATSKIH PROIZVOĐAČA I IZVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA NA TRŽIŠTU BiH. Zbornik radova XXII. -XXIII.. ISSN 1029-4031

DRINO, Dževad and LONDRC, Benjamina (2014) Historijskopravni aspekti antikorupcionog zakonodavstva- primjer atinskog i rimskog prava. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DRINO, Dževad and LONDRC, Benjamina (2014) PROCES EUROMEDITERANIZACIJE I RIMSKO PRAVO. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

DUJIĆ FRLAN, Jadranka (2014) Multikulturalnost – prednost ili prepreka? Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DURAKOVIĆ, Adnan (2014) Ekonomska kriza i unutrašnji neredi. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DURAKOVIĆ, Anita (2014) UREDBA BRISSEL IIa U SVJETLU PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

DURMIŠEVIĆ, Enes (2014) Evropa i Bosna na kraju XX stoljeća: Genocid na tenderu. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DŽANANOVIĆ MIRAŠČIJA, Nedžma (2014) Vanjskopolitički software: vrijednosti i principi vanjske politike EU. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

DŽUMHUR, Jasminka (2014) Nediskriminacija – uslov za ostvarenje demokratije i ljudskih prava u BiH. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

E

ENIS, Latić (2014) POSTOJI LI POTREBA ZA VOJNIM PRAVOSUĐEM U BIH? Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

F

FRANCUZ, Vedran and ĐORĐEVIĆ, Miloš (2014) Pravda i sloboda unutar zatvoreničke zajednice. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

G

GALIĆ, Željko (2014) AKTUALNOSTI UZDRŽAVANJA IZMEĐU SRODNIKA. Zbornik radova XXII. -XXIII.. ISSN 1029-4031

GALIĆ, Željko (2014) PRAVO NA SAZNANJE PODRIJETLA I NAJBOLJI INTERES DJETETA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

H

HABUL, Udžejna (2014) PRIMJENA STANDARDA „NAJBOLJI INTERES DJETETA” U STARATELJSKOJ ZAŠTITI DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA (PRAVNI OKVIR I PRAKSA). DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

HASANAGIĆ, Emina (2014) NAJBOLJI INTERES DJETETA I PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA O ZABRANI DJEČIJEG RADA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

HASANOVIĆ, Izudin (2014) BOSNA I HERCEGOVINA IZMEĐU PARTOKRATIJE I DEMOKRATIJE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

HASANOVIĆ, Izudin (2014) Država u procesu globalizacije. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HASANOVIĆ, Izudin (2014) POZDRAVNI GOVOR NA OTVARANJU NAUČNOG SKUPA „JAVNI I PRIVATNI ASPEKTI NUŽNIH PRAVNIH REFORMI: KOLIKO DALEKO MOŽEMO IĆI“? Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

HASIĆ, Jasmin (2014) The Importance of Social Policy Advancement within the European Union Integration Process: A Theoretical Review of Different Approaches in Examining the Development of the EU Education Policy. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HAUBRICH, Viktorija (2014) OBITELJSKA MEDIJACIJA PRI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

HAŠIĆ, Enes and MUSLIĆ, Albin (2014) Podržavljenje imovinskih dobara, te pravna priroda restitucije u Bosni i Hercegovini u svjetlu približavanja Bosne i Hercegovine evroatlanskim integracijama. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HLAČA, Nenad (2014) VJERSKI ODGOJ, PRAVA DJETETA I OBREZIVANJE DJECE. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

HODŽIĆ, Dželaludin (2014) Liberalism vs Multiculturalism - Insight into the Fundamental Concepts and Relationships Liberalizam vs. multikulturalizam - uvid u temeljne pojmove i odnose. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

HODŽIĆ, Kadrija and HASANOVIĆ, Izudin (2014) Unresolved constitutional issues in the controversy and disagreement on the state organisation and on the fiscal system of Bosnia and Herzegovina Neriješena ustavna pitanja u svjetlu kontraverzi i neslaganja o državnom uređenju i fiskalnom sistemu Bosne i Hercegovine. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

HODŽIĆ, Kadrija and OSMANBEGOVIĆ, Edin (2014) UVOD U POLITIČKU EKONOMIJU KORUPCIJE U URUŠENIM TRANZICIJSKIM DRUŠTVIMA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

HORAK, Hara and DUMANČIĆ, Kosjenka and POLJANEC, Kristjan (2014) Modernizacija i usklađivanje prava društava u Republici Hrvatskoj sa pravnom stečevinom Europske unije i načelo transparentnosti podataka. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HOROVIĆ, Sabrina and MILJKO, Zvonko (2014) USTAVNI I KAZNENOPRAVNI ASPEKT PRAVA IZRUČENJA (EKSTRADICIJE). Zbornik radova XXII. -XXIII.. ISSN 1029-4031

HUKIĆ KAVAZ, Sanja and FEJZIĆ, Semir (2014) NATO i BiH - od mirovne misije do partnerstva - put ka integraciji. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HURUZ, Elma (2014) Multikulturalizam i problem identiteta. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HUSEINBEGOVIĆ, Alena (2014) IZVRŠENJE RADI PREDAJE DJETETA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

HUSEINSPAHIĆ, Ajdin (2014) Pravda kao nužnost pravno-političkog sistema. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

HUSEINSPAHIĆ, Ajdin (2014) USVOJENJE U SLUŽBI ZAŠTITE NAJBOLJEG INTERESA DJETETA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

HUSEINSPAHIĆ, Emina (2014) The French Revolution and Rousseauism - Review of the Impact of Jean Jacques Rousseau’s Teaching to the Political Activities of French Revolutionaries (1789-1795) Francuska revolucija i Rusoizam – osvrt na uticaj učenja Žan Žak Rusoa na političko djelovanje francuskih revolucionara (1789-1795). Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

I

IDRIZOVIĆ, Kenan (2014) ULOGA SUDOVA U KONSOCIJATIVNIM USTAVNO - PRAVNIM SISTEMIMA SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

ISLAMOVIĆ, Elvira (2014) NEPRAVEDNA ZAJEDNICA: BOSNA I HERCEGOVINA IZMEĐU POLITIKA NACIONALIZMA I NEOLIBERALIZMA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

ISLAMOVIĆ, Fadil and KOFRC, Hajro and ŠAHINOVIĆ, Refik and BAJRIĆ, Belma (2014) Sigurnosni propisi i osiguranje transporta opasnih materija. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

International, Burch University (2014) Poziv autorima za treći broj. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

International, Burch University (2014) Regional and EU Challenges in the Field of Collective Management of Copyright and Related Rights. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

International, Burch University (2014) Regional and EU Challenges in the Field of Patents. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

International, Burch University (2014) Regional and EU Challenges in the Field of Trademarks. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

International, Burch University (2014) Sadržaj - Broj 2/2014. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

J

JALIMAM, Salih (2014) Balkanski identiteti u kontekstu integracija i konintegracija. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

JANKOVIĆ, Brane (2014) NATO na svjetskoj geopolitičkoj sceni. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

JEKNIĆ, Ranka (2014) Multikulturalizam, interkulturalizam i interkulturalni dijalog u kontekstu europskih integracija. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

K

KARABULUT, Engin (2014) DIE VERFASSUNGSBESCHWERDE IM BUNDESDEUTSCHEN RECHT – EIN GRUNDRISS. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

KONJHODŽIĆ, Halid and ČOKIĆ, Mirela and SABLJIĆ, Vlado (2014) INSTITUCIONALNI SUSTAV EU I NJIHOV ZNAČAJ ZA BIH ZAKONODAVSTVO. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

KREŠIĆ, Boris (2014) ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA U PRAKSI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TUZLA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

KREŠIĆ, Boris (2014) ZAJEDNICE ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

KRNJIĆ, Zijad (2014) Konkurentnost bosanskohercegovačke ekonomije sa aspekta opterećenja plata porezima i doprinosima. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

KRŽALIĆ, Armin and HADŽOVIĆ, Denis (2014) Determinante povjerenja u institucije zadužene za borbu protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

KULENOVIĆ, Nedim (2014) ULOGA SUDOVA/VIJEĆA U ODREĐENJU SADRŽAJA POJMA VITALNOG INTERESA NARODA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

KURTĆEHAJIĆ, Suad (2014) Kako Evropska Unija i Visoki predstavnik mogu pomoći Bosni i Hercegovini u njenoj integraciji. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

L

LACHNER, Višnja and ROŠKAR, Jelena (2014) Pravno-povijesni kontekst razvoja ideje o europskom identitetu. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

LAPANDIĆ, Nermin (2014) IMPLIKACIJE PRESUDA ICJ, ICTY, ECHR NA AKTIVNIJE SUDJELOVANJE TVORACA DAYTONA U POSTUPKU USTAVNOG (PRE)UREĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

LAPANDIĆ, Nermin (2014) Ljudska prava i slobode, sigurnost i razvoj Bosne i Hercegovine. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

LATIĆ, Enes (2014) Mehanizmi za zaštitu ljudskih prava pripadnika oružanih snaga BiH. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

LIPOVAČA, Hamdija and BAKRAČ, Ajna and CERIĆ, Sanja (2014) Evropski upravni prostor i pitanje reforme javne uprave kao jedan od strateških ciljeva BiH na putu prema Evropskoj uniji. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

LJUCA, Samra (2014) Globalni procesi i razvoj kapaciteta državnih službenika u Bosni i Hercegovini. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

LUKAČ ZORANIĆ, Amela and R. IVANOVIĆ, Aleksandar (2014) Interkulturalno obrazovanje: Nužnost današnjice. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

M

MACANOVIĆ, Nebojša (2014) Koncept otvorenog univerziteta i učenja na daljinu - izazov visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

MAHMUTOVIĆ, Dževad and GURDA, Vedad (2014) The Effects of War Crime Processing before Domestic Courts on the Reconciliation Process in Bosnia and Herzegovina Efekti procesuiranja ratnih zločina pred domaćim sudovima na procese pomirenja u Bosni i Hercegovini. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

MARKOVIĆ, Goran (2014) PROBLEMI OTKLANJANJA DISKRIMINACIJE IZ USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

MATIJA, Ivan (2014) Pravo, pravda, sloboda i moral kao temeljne vrednote euroatlantskih integracija. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

MEŠEVIĆ, Iza Razija (2014) Uvodna riječ urednika specijalnog izdanja - Broj 2/2014. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (2). ISSN 2303-5706 DOI: 10.14706/DO14111

MEŠEVIĆ, Iza Razija (2014) Uvodna riječ urednika specijalnog izdanja 2/2014. Casopis za pravnu teoriju i praksu (2). ISSN 2303-5706

MIKOVIĆ, Borjana (2014) NAJBOLJI INTERESI DJETETA OBAVEZA I ODGOVORNOST NADLEŽNIH INSTITUCIJA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

MIRAŠČIĆ, Dženeta (2014) Pravna priroda i značaj međunarodnih ugovora u pravu Evropske unije. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

MIRAŠČIĆ, Goran and ABASPAHIĆ, Haris (2014) Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

MUTAPČIĆ, Edin (2014) “ISTOČNO PITANJE” I BOSNA I HERCEGOVINA PERIOD RAVNOTEŽE (1699-1774)*. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

MUTAPČIĆ, Edin and ŠEPIĆ, Senad (2014) Prvi svjetski rat -stoljeće poslije i balkanska stvarnost. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

MUTAPČIĆ, Hamid and BRKIĆ, Alaudin (2014) ODNOS NORMATIVNOG I STVARNOG STANJA UPISA PRAVA NA NEKRETNINAMA U ZEMLJIŠNU KNJIGU U BOSNI I HERCEGOVINI, S OSVRTOM NA UPOREDNO ZAKONODAVSTVO. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

MUTAPČIĆ, Đemaludin (2014) IMOVINSKI ASPEKT NAJBOLJEG INTERESA DJETETA U ZAKONODAVSTVU I PRAKSI. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

MUTAPČIĆ, Đemaludin (2014) Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru u saradnji s AIESEC LC Mostar i Federalno ministarstvo pravde Sarajevo: Dani karijere – upute i savjeti za polaganje pravosudnog ispita. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

MUTAPČIĆ, Đemaludin (2014) Šest godina od početka rada prvih notara u pravnom sistemu u savremenoj Bosni i Hercegovini. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

MUŠIĆ, Safet (2014) Međunarodno pravo i borba protiv terorizma. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

N

NANIĆ, Husein (2014) Visoko obrazovanje: Izazovi i perspektive u moderno doba. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

O

OBAD, Kemal (2014) Aspekti vanjske politike Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

OMERĆEHAJIĆ, Maida (2014) „FUNKCIONISANJE DEMOKRATSKOG SISTEMA U USLOVIMA SLOŽENOG DRŽAVNOG UREĐENJA“. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

ORUČ, Esad and HUSEINSPAHIĆ, Ajdin and ČOLAK, Elvir (2014) ZNAČAJ NOTARSKE SLUŽBE U PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKIM STANDARDIMA PRAVNE SIGURNOSTI. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

OSMANKOVIĆ, Jasmina and HOŠO, Jasmin and GALIĆ, Marijana (2014) Interes i izazov: Teorija, politika i stvarnost regionalizacije i kooperacije. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

P

PAJIĆ, Denis (2014) OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOVOG MALOLJETNIČKOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

PAJIĆ, Denis and VEJZOVIĆ, Sunčica (2014) Money Laundering and the Financing of Terrorist Activities with Emphasis on the Role of the Financial Intelligence Department Pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti sa osvrtom na ulogu finansijsko-obavještajnog odjela. Časopis - Društveni Ogledi, 1 (1). ISSN 2303-5706

PALAČKOVIĆ, Dušica (2014) ISTRAŽNO NAČELO U PORODIČNIM SPOROVIMA KAO IZRAZ NAJBOLJEG INTERESA DJETETA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

PEJANOVIĆ, Mirko (2014) Ideje za ubrzanje integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

PETRAK, Marko (2014) IUS commune i europeizacija bosanskohercegovačkog prava. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

PETROVIĆ, Anita (2014) Politika zaštite potrošača u funkciji izgradnje unutarnjeg europskog tržišta. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

PONJAVIĆ, Zoran (2014) KONCEPT " NAJBOLJEG INTERESA DETETA" UNUTAR HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

POROBIĆ, Miralem and AVDAGIĆ, Ajla (2014) TRI STUBA AARHUŠKE KONVENCIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU OKOLIŠA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

R

RADIĆ, Darko (2014) NAJBOLJI INTERES DJETETA I PRAVO DJETETA DA ŽIVI SA RODITELJIMA. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

RAOSAVLJEVIĆ, Predrag (2014) Zaštita manjina u Bosni i Hercegovini prema međunarodnim standardima ljudskih prava. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

S

SADIKOVIĆ, Elmir (2014) Kohezijska politika Evropske unije i perspektive regionalnog razvoja država zapadnog Balkana. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

SADIKOVIĆ, Lada and VELADŽIĆ, Nevzet (2014) Obrazovanje iz ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

SAHIN, Adem (2014) ÄNDERUNGEN UND NEUERUNGEN IM BEREICH DES TÜRKISCHEN AKTIENGESELLSCHAFTSRECHTS. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

SIMOVIĆ, Miodrag and SIMOVIĆ, Marina M. and SIMOVIĆ, Vladimir M. (2014) Pravni položaj lica sa duševnim smetnjama u krivičnom postupku: međunarodni standardi i praksa ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

SIMOVIĆ, Miodrag N. and SIMOVIĆ, Vladimir M. (2014) POJAM I ZNAČENJE NAČELA LEGALITETA U KRIVIČNOM PRAVU. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

SINANOVIĆ, Faruk (2014) PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH U OSTVARIVANJU I ZAŠTITI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U BOSNI I HERCEGOVINI. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

SINANOVIĆ, Zemir and ČIZMIĆ, Mirsad (2014) NUŽNE PRAVNE REFORME U REGIJI: PUT KA BOLJOJ SARADNJI OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

SMAJIĆ, Mirza and TURČALO, Sead (2014) Sigurnost i povjerenje građana u institucije sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

STOJANOVIĆ, Jovan (2014) ZASNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA (RUČNA ZALOGA) U BIH. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

STUPAR, Dragan (2014) Uloga oružanih snaga Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantski savez. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

SUDŽUKA, Emir and PLOČO, Maja (2014) PRAVNI REŽIM ODGOVORNOSTI PRODAVCA PREMA BEČKOJ KONVENCIJI I ZOO-u DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

T

TALETOVIĆ, Alen (2014) ORGANIZACIJSKI I FUNKCIONALNI PROBLEMI ORGANA UPRAVE U FBiH. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

TANOVIĆ, Merima (2014) UNAPRIJEDJENJE SISTEMA UPRAVLJANJA DRŽAVOM: ORGANIZACIJSKI I FUNKCIONALNI ASPEKTI REFORME JAVNE UPRAVE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

TOMIĆ, Zoran and MUSA, Ilija and PRIMORAC, Marijan (2014) Elementi komunikacijske strategije za pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

TOROMANOVIĆ, Amna (2014) Pravno-historijski značaj revolucionarnih deklaracija o pravima. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

TRGIĆ, Bojan and KAZIMIROVIĆ, Ranka (2014) Visoko obrazovanje: izazovi i perspektive u moderno doba. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

TRNKA, Kasim (2014) DOMETI I IZAZOVI USTAVNE REKONSTRUKCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

V

VELADŽIĆ, Mirsad and ĆEHAJIĆ, Alma and VELADŽIĆ, Fatima (2014) Reguliranje tržišta ogrjevnog drveta po evropskim standardima sa osvrtom na reguliranje tržišta u Unsko -sanskom kantonu. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

VELADŽIĆ, Nevzet (2014) UVODNA RIJEČ DEKANA. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

VINKOVIĆ, Mario (2014) Uloga soft law metoda (korporativne društvene odgovornosti) u radnom pravu. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

VRBOŠIĆ, Josip and GARDAŠ, Miro (2014) Izazovi regionalizacije u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

VUKADINOVIĆ, Lidija Čehulić (2014) Hrvatski pogled na euroatlantizam na Zapadnom Balkanu. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

VUKAŠ, Budislav (2014) Zasjedanje prvog višestranačkog hrvatskog sabora (30. Svibanj 1990.) – početni impulsi „dugog putovanja“ Republike Hrvatske prema europskoj uniji. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

Y

YILMAZ, Mustafa (2014) ESKİ VAKIF MALLARININ GÜNÜMÜZDEKİ HUKUKİ REJİMİ. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

Ç

ÇELIKTAŞ, İlyas (2014) ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİ GİRİŞ. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

Ć

ĆUPURDIJA, Milorad (2014) ODNOS PRAVA I PRAVDE KAO BITNA PRETPOSTAVKA RAZVOJA USTAVNOSTI. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

Č

ČAUŠEVIĆ, Dženana (2014) Europske integracije i Bosna i Hercegovina - Bosna Srebrena (Bosna Argentina). Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ČOKIĆ, Mirela (2014) Aktivnosti Bosne i Hercegovine u cilju realizaciji Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ČOKIĆ, Mirela and KOSTOVSKI, Dejan (2014) ZAŠTITA PRAVA POVJERILACA KOD REORGANIZACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA U VANSTEČAJNOM POSTUPKU PREMA MAKEDONSKOM PRAVU (ISKUSTVA I TENDENCIJE ZA BIH ZAKONODAVSTVO). Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

ČOLAKOVIĆ, Maja (2014) RELIGIJSKO OPREDJELJENJE RODITELJA VS. NAJBOLJI INTERES DJETETA U OSTVARENJU NJEGOVOG PRAVA NA TJELESNI INTEGRITET. DANI PORODIČNOG PRAVA, 2 (2). ISSN 2303-6052

ČOLAKOVIĆ, Maja and BEVANDA, Marko (2014) Ostvarenje zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u svjetlu Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ČOLAKOVIĆ - PRGUDA, Nerma (2014) Procesi regionalizacije i globalizacije - pojam i trendovi razvoja. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ČOLIĆ, Amela (2014) Strategija Evropa 2020: Perspektive, izazovi i posebne preporuke za Bosnu i Hercegovinu. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ČUSTOVIĆ, Enita and OSMIĆ, Amer (2014) (Ne)povjerenje građana u pravosudne i sigurnosno-zaštitne institucije savremenog bosanskohercegovačkog društva (studija slučaja Kanton Sarajevo). Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

Đ

ĐELMO, Zenaid (2014) Upravnopravni poslovi diplomatsko - konzularnih predstavništava. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ĐUKIĆ, Zlatko (2014) Rimsko pravo kao temelj ne slobode i povezanost instituta "kmetića" s okolicom Bihaća. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ĐURIĆ, Manja (2014) Održivost bezbjednosnih rješenja u Bosni i Hercegovini kroz prizmu evropske integracije. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

Š

ŠLJIVA GRBO, Amila (2014) Znanje o Evropskoj uniji - uloga bosanskohercegovačkih medija u procesu euroatlantskih integracija. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

ŠPADINA, Helga (2014) Međunarodni i regionalni pravni okvir za sprječavanje radnog iskorištavanja radnika migranata. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

Д

Дакић, Стеван and Обреновић, Предраг (2014) ИМПЛИКАЦИЈЕ ОДЛУКА, МЕХАНИЗАМА ОДЛУЧИВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ЕУ НА БиХ. Trenutni izazovi i perspektive. ISSN 2303-5757

This list was generated on Thu Jul 19 07:53:30 2018 CEST.