ORHUN ABĠDELERĠNDEKĠ TAMLAMALARIN TÜRKĠYE TÜRKÇESĠNDEKĠ KULLANIMI

Emiroğlu, Selim (2011) ORHUN ABĠDELERĠNDEKĠ TAMLAMALARIN TÜRKĠYE TÜRKÇESĠNDEKĠ KULLANIMI. In: 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.

[img]
Preview
Text
FLTAL 2011 Proceedıngs Book_1_p1068-p1081.pdf

*- Download (395kB) | Preview

Abstract

Orhun abideleri, Tùrk dili ve edebiyatının ilk yazılı kaynaklarıdır. Bu taĢlar, hem maddi hem de manevi bakımdan Tùrk dili, kùltùrù ve tarihinin en değerli anıtlarıdır. Gôktùrkler dôneminde ve Gôktùrkçe olarak yazılmıĢ kitabelerde gùnùmùze ıĢık tutan ônemli mesajlar bulunmaktadır. Kitabelerde Tùrk dilini tùm ôzellikleriyle bulmak mùmkùndùr. ġiir lezzetinde ve sağlam bir Tùrkçeyle Tùrklùk Ģuuru gelecek kuĢaklara aktarılmıĢtır. Ebedi taĢlar denilen kitabeler ùzerine kazınmıĢ metinler, Tùrk dilinin geçirdiği evreleri ve değiĢimi takip etmek bakımından dikkate değerdir. Orhun Abideleri ùzerinde yerli ve yabancı olmak ùzere pek çok çalıĢma vardır. Bu çalıĢmada Orhun abidelerinin ùç ônemli yazıtı olan Kùltigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları tamlamalar bakımından incelenmiĢ olup yazıtlardaki tamlamalar teker teker tespit edilmiĢtir. Bu tamlamaların gùnùmùz Tùrkiye Tùrkçesindeki kullanımları ele alınmıĢtır. Birkaç kùçùk ses ve ek değiĢimi dıĢında tamlamaların birçoğunun tarihi sùreç içerisinde değiĢmeden gùnùmùze kadar ulaĢtığı gôrùlmùĢtùr.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: Orhun Abideleri, tamlamalar, Tùrkiye Tùrkçesi
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Users 4 not found.
Date Deposited: 08 Feb 2012 12:35
Last Modified: 05 Mar 2012 08:43
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/582

Actions (login required)

View Item View Item