KARAHANLI DÖNEMĠ TÜRKÇESĠNDE SÖZÜN ETKĠLĠ KULLANIMI

Çakır, Ramazan (2011) KARAHANLI DÖNEMĠ TÜRKÇESĠNDE SÖZÜN ETKĠLĠ KULLANIMI. In: 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.

[img]
Preview
Text
FLTAL 2011 Proceedıngs Book_1_p1037-p1046.pdf

*- Download (362kB) | Preview

Abstract

Karahanlı dônemiTùrkçesi‗ninve Ġslami Dônem Tùrk Edebiyatının temeleserlerinden KâĢgarlı Mahmut‘un Divan-ı Lùgat-it-Tùrk‘ù sadece bir sôzlùkdeğil; edebiyat ve dil tarihini aydınlatan, sôzùn etkili gùcùnù ve kullanımını gôsteren ansiklopedik bir eserdir. Aynı dônem eserlerinden biri de ilk nasihatname ôrneği olan Yusuf Has Hacip‗ in Kutadgu Bilig isimli eseridir. Bu eser de Ģu ôğùtler sıralanır: Sôzù yerinde sôylemeli, sorulunca konuĢmalı, iki dinleyip bir sôylemeli, kaba sôze yumuĢak; acı sôze tatlı karĢıtlık vermeli gibi. Bôylece, toplumsal değer yargıları ve kutlu saadet bilgileri anlatılırken, sôzler inci gibi dizilerek, etkili ve kalıcı bir anlatım sağlanmıĢtır. Bu dôneme damgasını vuran ve dilin muhafazası hakkında manidar bilgiler veren ùçùncù yapıt ise; Edip Ahmet‘ in kaleme aldığı Atebetù‘l Hakayık‘tır. Her ùç eserde bilimsel olarak incelendiğinde sôzùn o dônemdeki gùcù ve etkisi ayan beyan gôrùlmektedir. Bu çalıĢmada: Karahanlı Dônemi Tùrkçe‘ si yapıtlarından, Divan‘ı Lugat It Tùrk, Kutadgu Bilig ve Atebetù‗ l Hakayık‘ ta sôzùn etkili kullanımı ùzerine bir inceleme ve tarama çalıĢması yapılarak, çeĢitli bulgulara ulaĢılmıĢtır. Bu bulgular gùnùmùz eğitimcileri ve eğitim dùnyası için de ônem arzetmektedir.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: Karahanlı dônemieserleri, sôzùngùcù, dilsôziliĢkisi
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Users 4 not found.
Date Deposited: 08 Feb 2012 12:36
Last Modified: 05 Mar 2012 08:21
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/576

Actions (login required)

View Item View Item