Anlambilim Çerçevesinde Kelime ve ÇağrıĢım ĠliĢkisi

Erden, Nazife Burcu (2011) Anlambilim Çerçevesinde Kelime ve ÇağrıĢım ĠliĢkisi. In: 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.

[img]
Preview
Text
FLTAL 2011 Proceedıngs Book_1_p987-p993.pdf

*- Download (353kB) | Preview

Abstract

Bu çalıĢmanın amacı; dilin anlam çerçevesinde yadsınamaz bir yeri olan çağrıĢımın, anlambilim içerisindeki yeri ve ônemini ortaya koyarak dili kullanan bireylerin kelimelerin farklı anlamlarını daha iyi kavramalarını, temel anlam dıĢındaki sôyleyiĢleri daha bilinçli kullanmalarını sağlamaktır. Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yôntemlerinden olan dokùman analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada anlambilimin dilbilim, ruhbilim ve mantık ile olan iliĢkisi gôz ônùne alınarak dil ve çağrıĢım arasındaki iliĢki ortaya konmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda; dilbilimin konusu olan dilin ortaya çıkıĢı, geliĢim ve değiĢim sùreçleri çağrıĢım çerçevesinde incelenerek dile ait ilk kelimelerin ortaya çıkıĢının, kelimelerin yan anlam kazanmasının, aktarmaların oluĢumunun çağrıĢım unsuruna bağlı olduğu ortaya konmuĢtur.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: Anlambilim, dilbilim, kelime, çağrıĢım.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Users 4 not found.
Date Deposited: 08 Feb 2012 12:36
Last Modified: 05 Mar 2012 08:42
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/565

Actions (login required)

View Item View Item