ZAŠTITA ŽIRANATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

RADIĆ, Darko and JOTANOVIĆ, Radenko (2015) ZAŠTITA ŽIRANATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. Usklađivanje zakonodavstva s ACQUIS-em. ISSN 978-9958-834-50-9

[img] Text
10 Jotanović Radić.docx

*- Download (50kB)
[img]
Preview
Text
10 Jotanović Radić.pdf

*- Download (355kB) | Preview
Official URL: http://ssrc.ibu.edu.ba/

Abstract

U FBiH je 2013. godine usvojen Zakon o zaštiti žiranata koji je stupio na snagu 18.12.2013. godine. Radi se o lex specialis zakonu kojim se reguliše pravna zaštita žiranata kao posebne katergorije lica kod ugovora o kreditu. Međutim, ovaj zakon predviđa brojna rješenja koja značajno odstupaju od opštih pravila obligacionog prava, a naročito odredbama ZOO kojima se uređuju ugovor o kreditu i ugovor o jemstvu. U ovom radu razmatraju se pojedina rješenja iz Zakona o zaštiti žiranata i analizira njihova neusaglašenost sa opštim pravilima obligacionog prava, jer je evidentno da se postojećim rješenjima u Zakonu o zaštiti žiranata, u stvari, potencijalno vrši dekonstrukcija određenih obligacionopravnih instituta. Definicija ugovora o kreditu, kako je utvrđena u pomenutom zakonu, odnosno posebno uređenje odnosa između povjerioca i jemca u značajnoj mjeri odstupaju od opštih pravila obligacionog prava i u tom smislu predstavljaju rješenja koja nisu kompatibilna institutu jemstva – njegovim opštim pravilima, strukturi i vrstama jemstva. Pored toga, predviđena su posebna ograničenja slobode ugovaranja za lice koje namjerava da jemči za obavezu glavnog dužnika iz ugovora o kreditu. Autori u ovom radu upravo preispituju opravdanost i prihvatljivost ovih rješenja, kako sa stanovišta ostalih zakonskih propisa kojima se uređuje ova materija pravnih odnosa, tako i sa stanovišta domaće pravne tradicije, a u cilju pronalaženja odgovora da li su razmatrana rješenja harmonizovana sa ostalim pozitivnim zakonskim propisima i da li su u funkciji pravne sigurnosti. Ključne riječi: ugovor o kreditu, glavni dužnik, povjerilac, žirant, davalac kredita, korisnik kredita.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Časopis - Društveni Ogledi
Depositing User: Users 173 not found.
Date Deposited: 30 Mar 2016 07:29
Last Modified: 30 Mar 2016 07:29
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/3186

Actions (login required)

View Item View Item