POSTOJI LI POTREBA ZA VOJNIM PRAVOSUĐEM U BIH?

ENIS, Latić (2014) POSTOJI LI POTREBA ZA VOJNIM PRAVOSUĐEM U BIH? Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

[img] Text
43 Zbornik 29.docx

*- Download (48kB)
[img]
Preview
Text
43 Zbornik 29.pdf

*- Download (314kB) | Preview

Abstract

Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u pravnom poretku BiH zauzima centralno mjesto. Pred cjelokupnu legislativu u BiH postavljen je zahtjev kompatibilnosti sa odredbama navedene konvencije. Član 6. Evropske konvencije, garantuje, između ostalog i pravo na postupak pred nezavisnim i nepristrasnim sudom koji je ustanovljen na osnovu zakona. Obzirom da je praksa Evropskog Suda za ljudska prava ustanovila primjenu rationae personae i na pripadnike oružanih snaga, postavlja se pitanje ispunjavanja zahtjeva koje postavlja čl. 6 Evropske Konvencije, u slučajevima kada profesionalnim vojnim licima u disciplinskim postupcima sude ad hoc, i neprofesionalna vojno-disciplinska vijeća, koja ne ispunjavaju zahtjeve nepristrasnosti i nezavisnosti na koje upućuje čl. 6. Konvencije. Rad komparativno prikazuje vojno-pravosudne sisteme i modele, prikazuje odgovornosti vojnih lica u OS BiH, sa posebnim osvrtom na disciplinsku odgovornost, te razmatra materijalno-pravne i procesno-pravne odredbe legislative koja tretira vojno-disciplinski sistem u OS BiH, upoređujući iste sa zahtjevima čl.6. Evropske Konvencije. Ključne riječi: Evropska Konvencija, Evropski sud, pravično suđenje, nezavisan, nepristrasan, vojno disciplina, vojno-disciplinski postupak, vojnodisciplinsko vijeće, vojno pravosuđe.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Časopis - Društveni Ogledi
Depositing User: Users 173 not found.
Date Deposited: 23 Mar 2016 09:16
Last Modified: 23 Mar 2016 09:16
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/3081

Actions (login required)

View Item View Item