PRAVNI REŽIM ODGOVORNOSTI PRODAVCA PREMA BEČKOJ KONVENCIJI I ZOO-u DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

SUDŽUKA, Emir and PLOČO, Maja (2014) PRAVNI REŽIM ODGOVORNOSTI PRODAVCA PREMA BEČKOJ KONVENCIJI I ZOO-u DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA. Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ici?. ISSN 978-9958-609-70-1

[img] Text
32 Zbornik 21.docx

*- Download (45kB)
[img]
Preview
Text
32 Zbornik 21.pdf

*- Download (284kB) | Preview

Abstract

Posao prodaje, kao privatnopravni posao je najrasprostranjeniji između privrednih subjekata, kako u pravnim sistemima država tako i u međunarodnim poslovnim odnosima. Zaključenjem ugovora o prodaji bilo međunarodnog bilo domaćeg karaktera, ugovorne strane imaju određena prava i obaveze: prodavac da isporučii robu, preda dokumenta koja se na robu odnose i prenese vlasništvo na robi, dok je kupac dužan isplatiti cijenu i preuzeti isporuku. Za izvršenje preuzetih obaveza, odgovaraju i kupac i prodavac. Upravo povredom ugovornih obaveza bilo koje od ugovornih strana mogu nastati složeni pravni i ekonomski problemi. Ovaj rad rezultat je proučavanja odredbi Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe iz 1980. godine i Zakona o obligacionim odnosima BiH koje uređuju odgovornost prodavca kod ugovora o prodaji robe. U ovom radu prvenstveno će se odrediti doseg odredbi o spomenutom obliku odgovornosti prodavca iz članova 30. do 53. Bečke konvencije, zatim uvjeti postojanja te odgovornosti, kao i iznimke od odgovornosti predviđenih Konvencijom. Ova rješenja će, zatim, biti upoređena sa pravilima Zakona o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine. Ključne riječi: ugovor o prodaji, međunarodna prodaja, ugovorna odgovornost, obaveze prodavca, CISG, Zakon o obligacionim odnosima, Nacrt Zakona o obligacionim odnosima.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Časopis - Društveni Ogledi
Depositing User: Users 173 not found.
Date Deposited: 23 Mar 2016 09:02
Last Modified: 23 Mar 2016 09:02
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/3072

Actions (login required)

View Item View Item