POSTMODERN ANLATILARI OKUMA GÜÇLÜKLERİ

IŞIKSALAN, Sevim Nilay (2014) POSTMODERN ANLATILARI OKUMA GÜÇLÜKLERİ. Uluslararasi Türk Dili ve Edebiyati Kongresi, 2 (2). ISSN 2303-582X

[img]
Preview
Text
Book of Abstract - UTEK 14_46.pdf

*- Download (52kB) | Preview
Official URL: http://utek.ibu.edu.ba/

Abstract

Bu araştırma, üniversitemizin Türkçe Eğitimi Bölümünde yüksek lisans yapan 15 öğrencinin postmodern anlatıları okuma güçlüklerini irdelemek amacıyla hazırlanmıştır. Nitel araştırma deseni ile tasarlanan çalışmada, öğrencilerin postmodern anlatıları okurken hangi düzlemlerde, niçin zorlandıkları üzerinde durulmuştur. Araştırmada iki aşamalı bir çalışma yöntemi izlenmiştir. İlk olarak çalışma grubundaki öğrencilere, postmodern anlatıları ortaya çıkaran koşullar hakkında (4 saatlik) önbilgi verilmiştir. 20. yüzyılın fizikbilimindeki gelişmeleri - Max Planc’ın quantum, Einstein’ın görelilik kuramı ile Heisenberg’in belirsizlik ilkesi- anlatılarak zaman ve uzam algısındaki köklü değişimler vurgulanmıştır. Ruhbilimindeki yeni yaklaşımlar ve kuramlar - Freud’un bilinçaltı, Jung’un kolektif bilinçaltı, Adler’in bireysel psikolojisi, Bergson’un sezgicilik hakkındaki görüşlerine değinilmiştir. Bireyin öznel ve toplumsal yaşamını kuşatan ve onda farklı değerler dizgesi oluşturan teknolojik yenilikler anlatılmıştır. Yeni dünya gerçeği karşısında insanın varoluş sorunsalı üzerinde durulmuştur. Söz konusu köklü değişimlerin, edebiyat düzleminde yansımalarına, eskisinden çok farklı yeni bir edebiyat estetiğinin doğuşuna dikkat çekilmiştir. Yeni estetik anlayış, Ulysses (James Joyce) ve Dönüşüm (Franz Kafka) romanlarıyla örneklendirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında; öğrencilerden Türk Edebiyatında ilk modernist eser olan Tutunamayanlar ile postmodern anlatılar olan Kara Kitap ve Suskunlar romanlarını okumaları ve okurken zorlandıkları hususları, yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla, beş temel düzlemde yazmaları istenmiştir: 1. Üstkurmaca. 2. Metinlerarasılık. 3. Tarih/Zaman ve Uzam Algısı. 4. Polisiye /Dedektif Kurgu. 5. Anlatı Teknikleri. Araştırma bulguları, öğrencilerin belirtilen romanları okurken, üstkurmaca düzlemindeki özgün imgeleri bulup açımlamada zorlandıklarını, metinlerarasılık düzleminde ise bilgi ve birikim eksikliği nedeniyle arkaik metinlerle ilişkilendirme sorunu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Öğrenciler, ayrıca polisiye kurgudan hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Anahtar Sözcükler: Üstkurmaca, postmodern anlatılar, okuma güçlükleri. READING DIFFICULTIES IN POSTMODERN NARRATIVES ABSTRACT This research is prepared in order to analyse the reading difficulties in postmodern fiction of fifteen master degree students of Turkish Language Teaching Department of our university. In this study designed qualitatively, it has been examined that in which level and why the students have had difficulty. This research was conducted in two stages. In the first stage, general information about the backgrounds of postmodern literary works was expressed (for 4 hours). Mentioning about the developments of physical science in the 20th century such as the quantum theory by Max Planc, the relativity theory by Einstein, the uncertainty principle by Heisenberg, it was focused on radical changes on time and space perception. The new approaches and theories of psychology, namely unconsciousness term by Freud, collective unconscious by Jung, personal pscyhology by Adler, intuitionism by Bergson were clarified. Technological innovation which surrounds individual’s personal and social life and creates different value systems was explained. Human being’s existence problematic against the new world reality was emphasied. It was pointed out that these radical changes have effects on literature and they have created a new literature aesthetic. This new aesthetic perception was exemplified with two different novels: Ulysses (James Joyce) and The Metamorphosis (Franz Kafka). In the second stage of the research, students were asked to read the first modernist novel in Turkish Literature, Tutunamayanlar and the postmodern novels Kara Kitap and Suskunlar, then to note down the difficulties while they were reading these works in five labels of a semi structured interview form. These labels were the followings: 1.Metafiction. 2. Intertextuality. 3. Date/Time and Space Conception. 4. Detective / Crime Fiction. 5. Narrative Techniques. The findings of this research indicated that while students were reading these novels, they had experienced difficulties in finding and explaining the authentic images on the label of metafiction; in making associations among things they read and archaic texts due to the lack of information and background on the label of inter textuality. Students also indicated that they enjoyed the detective fiction. Key words: Metafiction, postmodern narratives, reading difficulties.

Item Type: Article
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PA Classical philology
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Uluslararasi Türk Dili ve Edebiyati Kongresi
Depositing User: Users 173 not found.
Date Deposited: 09 Jul 2014 07:47
Last Modified: 09 Jul 2014 07:47
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/2724

Actions (login required)

View Item View Item