Nastava leksike stranog jezika na akademskim studijama

Drljević, Jelena (2011) Nastava leksike stranog jezika na akademskim studijama. In: 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.

[img]
Preview
Text
FLTAL 2011 Proceedıngs Book_1_p680-p684.pdf

*- Download (421kB) | Preview

Abstract

Cilj ovog rada je da pruņi teorijski uvid u dosadańnja istraņivanja koja se tiĦu metodike nastave leksike stranog jezika (L2). PolazeĤi od ovog opńeg okvira pokuńaĤemo da se u nastavku rada posebno zadrņimo na akademskoj leksiĦkoj kompetenciji stranog jezika. Naime, uzimajuĤi u obzir specifiĦan nastavni kontekst, kakav je filolońki fakultet uopńte, i ciljnu grupu, odnosno studentsku populaciju, potrudiĤemo se da definińemo leksiku stranog jezika koji se uĦi u akademskom okruņenju kao i pojedine aspekte njenog poduĦavanja. O usvajanju ovakve leksike treba razmińljati kao o neodvojivoj komponenti kurikuluma buduĤih nastavnika i prevodilaca. U tom smislu, postavljaju se brojna pitanja: Na koji naĦin moņemo najbolje da pribliņimo studentima leksiku stranog jezika? Kako organizovati plansko (odvojeno) uĦenje leksike, buduĤi da je i proces usvajanja leksike, u okviru usvajanja L2, odvojen segment? Koji je, ili kakav treba da bude, krajnji cilj uĦenja i usvajanja leksike stranog jezika u fakultetskom kontekstu? Kako Ĥe se nova leksika koristiti? Gde Ĥe se takva leksika koristiti? Kada Ĥe se takva leksika koristiti? i sliĦno. Dakle cilj nam je da definińemo okvire ovog bitnog jeziĦkog nivoa ali i odgovorimo na pitanje: kako treba da bude organizovana nastave leksike L2 u vezi sa potrebama studenata filolońkih studija.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: nastava leksike, leksiĦka kompetencija L2, akademski kontekst
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Users 3 not found.
Date Deposited: 01 Feb 2012 10:50
Last Modified: 02 Mar 2012 13:43
URI: http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/102

Actions (login required)

View Item View Item